Οι επιτήδειοι, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα και μια γκρίζα εγκύκλιος

13.10.2014

Την ανησυχία πως κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας για να διαφεύγουν τη φορολόγησή τους και το πόθεν έσχες των κεφαλαίων τους διατυπώνουν διακεκριμένα μέλη της ναυτιλιακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Και αυτό διότι αφενός έχουν δημιουργηθεί γκρίζες ζώνες με τις διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις το τελευταίο ενάμισι έτος και αφετέρου διότι πρόσφατη εγκύκλιος εκτιμάται ότι δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει το θέμα.

Ειδικότερα υπάρχουν ενδείξεις πως επιτήδειοι μπορεί να εμφανιστούν ως επιχειρηματίες της ποντοπόρου για να δικαιολογήσουν, να διακινήσουν και να επενδύσουν κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης. Με δεδομένη τη συνεισφορά της ποντοπόρου για την εθνική οικονομία εκτιμάται πως κάθε παράθυρο που μπορεί να σκιάσει τη δραστηριοποίησή της, πρέπει να κλείσει.

Τον προβληματισμό για τις γκρίζες περιοχές, παρά τις εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών «περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών», δημιουργεί το γεγονός ότι παραμένει δυσδιάκριτος ο εντοπισμός εξωχώριων εταιρειών που είναι πράγματι γνήσιων ναυτιλιακών συμφερόντων από άλλες, που μπορεί να έχουν συσταθεί ως θυγατρικές δήθεν ελληνικών ναυτιλιακών. Χωρίς δηλαδή ουσιαστικό ναυτιλιακό αντικείμενο, αλλά μόνο και μόνο για να τύχουν εξαίρεσης από τη φορολόγησή τους και κάθε έλεγχο, εμφανιζόμενες ως χρηματοδοτούμενες από ναυτιλιακά κεφάλαια. Σημειώνεται πως η ποντοπόρος φορολογείται με το σύστημα χωρητικότητας, διεθνώς αναγνωρισμένο πλέον ως το ενδεικνυόμενο για μια τέτοια παγκόσμια δραστηριότητα, και προστατεύεται από αλλαγές στο καθεστώς αυτό από το Σύνταγμα.

Το θέμα εκτιμάται ότι δυνητικά μπορεί να θίξει τους επιχειρηματίες του κλάδου, αφού, όπως εξηγούν οι ίδιοι παράγοντες, σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια κατάχρηση θα δοθεί κάθε είδους δικαίωμα σε όλους όσοι επιθυμούν να πλήξουν την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και επιζητούν έτσι τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τις διασφαλίσεις αυτές όμως δεν παρείχε ούτε η πρόσφατη εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων (πολ.1211/2014) η οποία τροποποιεί προηγουμένη εγκύκλιο (πολ.1076/2014) που έχει εκδοθεί για την ερμηνεία του άρθρου 66 του ν.4172/2013 περί «ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών». Το άρθρο 66 ορίζει ότι φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, που έχει μετοχές σε αλλοδαπή εταιρεία (offshore ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς) θα φορολογείται για τα κέρδη της εταιρείας αυτής, ακόμη και αν η εταιρεία δεν του τα μοιράσει. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται, με βάση και το Σύνταγμα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι holding πλοιοκτητριών εταιρειών με το σκεπτικό ότι ασκούν διεθνή δραστηριότητα από και στο εξωτερικό. Με τη νέα εγκύκλιο προστέθηκε εδάφιο στην προηγούμενη με βάση το οποίο προβλέπεται ότι από την υποχρέωση δήλωσης και καταβολής φόρου για αδιανέμητα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων εξαιρούνται πλέον όχι μόνο «οι εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το ν.27/1975 και το ν.δ.2687/ 1953» (δηλαδή πλοιοκτήτριες κ.λπ.), αλλά και «εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά το μέρος που τα κεφάλαιά τους είτε προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα ή αποτελούν επενδύσεις από ναυτιλιακά κεφάλαια και εφόσον ανήκουν σε συνδεόμενα, με τις εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν.27/1975 και το ν.δ. 2687/1953, φυσικά πρόσωπα». Δηλαδή, αν κεφάλαια από τη ναυτιλία έχουν επενδυθεί σε εταιρείες χωρίς καμία ναυτιλιακή δραστηριότητα, τότε και οι εταιρείες αυτές εξαιρούνται από το καθεστώς των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών. Δεν διευκρινίζεται όμως ούτε πώς θα ελέγχονται ποια κεφάλαια είναι ναυτιλιακά και ποια όχι ούτε διασφαλίζεται πως δεν θα χρησιμοποιηθεί η εν λόγω περίπτωση για αθέμιτους λόγους. Κι αυτό ακριβώς το σημείο είναι που προκαλεί την εύλογη ανησυχία…


πηγή:www.kathimerini.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!