οa1εκόρ κερδών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

29.08.2014

Έντονα αυξητικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο πρώτο εξάμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα αφενός της αύξησης της διακίνησης και αφετέρου της μείωσης των εξόδων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 27.099.923 ευρώ, αυξημένος κατά 9,13\% σε σχέση με πέρυσι.


Αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε σε όλους τους λειτουργικούς τομείς (ΣΕΜΠΟ κατά 12,93\%, Συμβατικό Λιμάνι κατά 4,19\%, Επιβατικό Λιμάνι, Εκμετάλλευση Χώρων).


Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13.171.572 ευρώ, αυξημένα κατά 29,96\%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10.467.551 ευρώ, αυξημένα κατά 13,54\%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,84\% στα 14.054.330 ευρώ.


Σημειώνεται ότι στο διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2014 διακινήθηκαν 161.640 εμπορευματοκιβώτια (σε TEUs), μέγεθος αυξημένο κατά 12,63\% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.


Η αντίστοιχη αύξηση στο γενικό φορτίο είναι 11,93\% και στο ξηρό χύμα φορτίο 0,34\%.


«Όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διατηρεί τη δυναμική του, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται επί έξι χρόνια σε συνθήκες ύφεσης. Το στρατηγικό γεωγραφικό σημείο της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο αξιοποιούμε», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΟΛΘ Α.Ε. Στέλιος Αγγελούδης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!