Νέος γύρος ερευνών για shale gas στην Ελλάδα

01.10.2014

Το έργο εντοπισμού και αξιολόγησης πετρωμάτων με shale gas στη Βόρεια Ελλάδα ανέθεσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης ο Γιάννης Μανιάτης. Ποιες περιοχές είναι πιθανόν να κρύβουν κοιτάσματα. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα ερευνών στην Ευρώπη.

Επαναφέρει στο προσκήνιο το ΥΠΕΚΑ την έρευνα για ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου από σχιστόλιθο στην Ελλάδα.


Μετά την προκαταρκτική διερεύνηση του θέματος από το ΙΓΜΕ πριν από μια διετία, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, με απόφασή του ανέθεσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης το έργο εντοπισμού και αξιολόγησης πετρωμάτων με shale gas στη Βόρεια Ελλάδα.


Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης, το Πολυτεχνείο θα προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των υπαρχόντων δεδομένων (γεωλογικών, γεωφυσικών αλλά και γεωτρητικών), υπό το πρίσμα όλων των νεότερων γεωλογικών στοιχείων και απόψεων, με εφαρμογή σε επιλεγμένη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και η συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων, προκειμένου να διερευνηθεί η περαιτέρω δυνατότητα εντοπισμού και αξιοποίησης των πετρωμάτων, που περιέχουν shale gas.


Επιπρόσθετα θα εξεταστεί και η αναγκαιότητα χρήσης ή μη της μεθόδου fracking σε περίπτωση ύπαρξης κοιτασμάτων.


Το τελευταίο σημείο έχει ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και αυτό από τη στιγμή που η μέθοδος, αν και τείνει να καταστήσει τις ΗΠΑ ενεργειακά ανεξάρτητες από εισαγωγές και λειτουργεί ως αιμοδότης της οικονομίας της, κατηγορείται από κυβερνήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις ως υπεύθυνη για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα παρότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται σε βάθη άνω των 1.000 και έως 3.000 μέτρων.


Παρά το ότι οι γνώμες για την ευθύνη της μεθόδου fracking στη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα διίστανται, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είτε την έχουν απαγορεύσει, είτε εφαρμόζουν «μορατόριουμ» έως ότου διευκρινιστούν επιστημονικά οι επιπτώσεις της στο υπέδαφος.


Σε ό,τι αφορά στο ελληνικό υπέδαφος, σύμφωνα με τις αρχικές προσεγγίσεις του ΙΓΜΕ, υπάρχουν πιθανότητες ύπαρξης σχιστολιθικών πετρωμάτων που να περικλείουν αέριο ή πετρέλαιο (shale oil) στην Θράκη και την Ηπειρο.


Ωστόσο η προκαταρκτική μελέτη του ΙΓΜΕ επεσήμαινε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα πιο συστηματικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τις περισσότερες πιθανότητες για την ύπαρξη κοιτασμάτων shale gas τις έχει η Ελληνική Θράκη, καθώς γεωλογικά αποτελεί συνέχεια της Ανατολικής (τουρκικής) Θράκης όπου πραγματοποιεί έρευνες αμερικανική εταιρεία σε συνεργασία με την κρατική τουρκική ΤΡΑΟ.


Τη συγκεκριμένη περιοχή θεωρεί ως ελπιδοφόρα για shale gas και η αμερικανική ΕΙΑ (Energy Information Administration), κατατάσσοντάς την σε μία από τις περιοχές εκτός ΗΠΑ όπου υπάρχουν πιθανότητες εύρεσης αερίου.


Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις προσπάθειες για εξόρυξη shale gas σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως δε στην Πολωνία, δεν υπήρξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αντίθετα στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΙΑ, η μέση ημερήσια παραγωγή μόνο για το shale gas, από τα μέσα του 2014 ξεπερνά ήδη τα ένα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή πάνω από 365 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!