Ναυτιλία, η «βαριά» βιομηχανία της ΕΕ

04.04.2014

H μεγαλύτερη και ισχυρότερη ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει και το 2014 η ελληνική ναυτιλία ελέγχοντας το 36\% της ολικής χωρητικότητας με τη Γερμανία να ακλουθεί με το 21\%, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community Shipowners’ Association-ECSA), από τη συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics.

Συγχρόνως , όπως καταγράφεται την έρευνα, αποδεικνύεται ότι η ναυτιλία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της ΕΕ καθώς το 2012 ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος, συνέβαλε άμεσα με 56 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της Ε.Ε., απασχολώντας 590.000 άτομα, και δημιουργώντας φορολογικά έσοδα των 6 δις ευρώ. Στην έκθεση, σημειώνεται ακόμη ότι η ναυτιλία είναι βιομηχανία υψηλής παραγωγικότητας, καθώς κάθε εργαζόμενος εκτιμάται ότι δημιουργεί 88.000 ευρώ του ΑΕΠ όταν με τον μέσο όρο της Ε.Ε. να είναι στα 53.000 ευρώ. Η συνολική συνεισφορά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο ΑΕΠ της ΕΕ το 2012 εκτιμάται ότι ήταν 145 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ που ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει στο ΑΕΠ, δημιουργεί άλλα 1,6 εκατ. ευρώ κάπου αλλού στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία συνείσφερε στην απασχόληση περίπου 2,3 εκατομμυρίων ατόμων και τα φορολογικά έσοδα εκτιμούνται σε 41 δις ευρώ.


Ο στόλος της ΕΕ


Στην αρχή του 2014, ο ελεγχόμενος από την Ε.Ε. στόλος (ο οποίος αποτελείται από τα πλοία των οποίων η απόλυτη κυριότητα ή ο έλεγχος βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα της σημαίας που φέρουν) αριθμεί 23.000 σκάφη με συνολική χωρητικότητα 660 εκατομμυρίων DWT και 450 εκατομμυρίων GT. Η Ε.Ε. ελέγχει πλέον το 40\% της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας και το 39\% της παγκόσμιας χωρητικότητας νεκρού βάρους.


Σε διάστημα εννιά χρόνων, ο ελεγχόμενος από την ΕΕ στόλος σημείωσε αύξηση χωρητικότητας πάνω από 70\%. Ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, αντανακλώντας την τάση για μεγαλύτερα και πιο οικονομικά πλοία. Τα φορτηγά πλοία κατέχουν το 28\% της ολικής χωρητικότητας ενώ τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατέχουν το 25\% της ολικής χωρητικότητας ,έκαστος κλάδος. Επίσης, η Ε.Ε. ελέγχει το 60\% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως με όρους ολικής χωρητικότητας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!