Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΝΑ με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

18.09.2014

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, που θέτει τις αρχές για μία στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Στόχος του μνημονίου είναι η προώθηση των αρχών της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) , καθώς και της ενσωμάτωσής τους στη περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων της χώρας.


Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας:


«Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα σε όλες μας τις πολιτικές.


Γι’ αυτό το λόγο προχωρούμε σε συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς, με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ανά τομέα.


Με το ΚΑΠΕ, η συνεργασία μας αφορά κυρίως τα λιμάνια μας, τον ενεργειακό τους σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση.


Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία, που ξεκινά σήμερα και αφορά την αειφορία στις θαλάσσιες μεταφορές και την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών θα αποδώσει καρπούς».


Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ, Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, δήλωσε: «Αναλαμβάνουμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας μια δυναμική πρωτοβουλία.


Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κονδυλίων, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, σε προγράμματα και δράσεις προστασίας του αστικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφορίας στις μεταφορές.


Για να υποστηρίξουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση στους λιμένες της χώρας.


Σε αυτή τη συνεργασία το ΚΑΠΕ θα καταθέσει την τεχνογνωσία, την πολυετή του εμπειρία και την επιστημονική του εξειδίκευση προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα προς όφελος της και οικονομίας και της κοινωνίας».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!