Μνημόνιο ως το 2020 και για το ΕΣΠΑ!

17.06.2014

Μνημόνιο μέχρι το 2020, όχι μόνο για να έρθουν οι επόμενες δόσεις των δανείων, αλλά και για την χρηματοδότηση της χώρας μας με κοινοτικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ, επιχειρεί να επιβάλει η Κομισιόν.

Στόχος της είναι, πιέζοντας με πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων, να βάλει φρένο στα ελλείμματα και να επιβάλει νέους όρους στα εργασιακά, αύξηση των ορίων ηλικίας πριν την συνταξιοδότηση και νέους κανόνες για τους αυτοαπασχολούμενους.


Όπως αποκαλύπτει μελέτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), η οποία παραγγέλθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει θέμα της τις «πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να ανατρέψει τους όρους χορήγησης των κοινοτικών κονδυλίων και να θέσει ως κριτήριο, για τις χώρες που τελούν σε Μνημόνιο, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη.


Ουσιαστικά επιχειρεί όμως να συνδέσει την τήρηση του Μνημονίου με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020! Για τη χώρα μας αυτό σημαίνει ότι μόνο δεδομένη δεν θα πρέπει να θεωρείται η εκταμίευση των 13 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την προσεχή επταετία, αν παρεκκλίνει στο μέλλον η (όποια) κυβέρνηση από την ορθή εκτέλεση του προγράμματος.


Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η μελέτη, ο νέος κανονισμός των διαρθρωτικών Ταμείων που επιχειρεί να επιβάλει από φέτος η Κομισιόν θα προβλέπει όρους όπως αυτοί:


1) Στο άρθρο 21 της πρότασής της, η Επιτροπή επιχειρεί να συνδέσει την χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με τη δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των κρατών-μελών. Η Επιτροπή θα μπορεί να ζητήσει από τα κράτη–μέλη, για τα οποία υπάρχει σύσταση του Συμβουλίου για υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος (Άρθρο 126) ή τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), να τροποποιήσουν τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη μακροοικονομική προσαρμογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα επιχειρησιακά προγράμματα.


2) Ειδικά για χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς ενίσχυσης από τον EFSF και τον ESM, όπως η Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα, χωρίς προηγούμενη πρόταση του κράτους-μέλους, να μεταβάλλει μονομερώς τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης!


3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει και την καταβολή πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, μετά από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, εφόσον διαπιστώσει ελλιπή πρόοδο του προγράμματος προσαρμογής, ή εφόσον το ESM δεν εγκρίνει την εκταμίευση πόρων προς το δικαιούχο κράτο-μέλος.


4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει σε αλλαγές στα εργασιακά. Στο άρθρο 17 της προτάσεώς της για τον Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Επιτροπή συνδέει ρητά την έναρξη της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων με την εκπλήρωση προϋποθέσεων ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, είτε κατά την έγκριση των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είτε το αργότερο μέχρι τις 31/12/2016. Σε σχετικό παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής περιλαμβάνονται περίπου 40 τέτοιες προϋποθέσεις, ανά θεματικό στόχο και Ταμείο. Για παράδειγμα, προβλέπει τη θεσμοθέτηση αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα που θα περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ώστε ακόμη και άτομα ηλικίας άνω των 65 να παραμένουν στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση αυτή εμφανίζεται με τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γήρανση»!


5) Και γενικότερα όμως, για την εκταμίευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, θα απαιτείται η συμμόρφωση με πολιτικές που αφορούν στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση. Στο στόχαστρο μπαίνει και η στρατηγική για την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, σύμφωνα με τη “Small Business Act”, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών στην αγορά εργασίας σύμφωνα με Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση κ.ο.κ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!