Μινωικές Γραμμές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Compagnia

14.10.2014

Σε αγορά 1.280 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 1.920 ευρώ, προέβη στις 09/10/2014 η εταιρεία Grimaldi Compagnia DI Navigazione Spa, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Emanuele G. Grimaldi, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!