Μέτρα για την εξάλειψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

24.02.2024

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περίπου 300.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διασφαλίζει ότι η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ δεν θα είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Ο στόχος είναι η εξάλειψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως το 2050. Σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες, η νέα νομοθεσία θέτει αυστηρότερα όρια και τιμές- στόχους για τη μείωση αρκετών ρύπων έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων του διοξειδίου του αζώτου και του διοξειδίου του θείου. Ο εισηγητής του ΕΚ Javi López (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε «Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ένα καθαρότερο και πιο υγιές μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».

Η νέα νομοθεσία πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα τεθεί σε ισχύ είκοσι μέτά τη δημοσίευσή της στην στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!