Μεθάνιο: προς έγκριση η μείωση των εκπομπών από τον ενεργειακό τομέα

08.04.2024

Οι νέοι κανόνες για τη μείωση εκπομπών μεθανίου εντάσσονται στο πλαίσιο των κλιματικών στόχων της ΕΕ και της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.

Η συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας αποτελεί την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ που αποσκοπεί ειδικά στη μείωση των εκπομπών αυτού του αερίου.

Καλύπτει τις άμεσες εκπομπές μεθανίου από πηγές όπως το πετρέλαιο, το ορυκτό αέριο και ο άνθρακας, καθώς και από το βιομεθάνιο μόλις εγχυθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου. Δεδομένου ότι το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην ΕΕ εισάγεται, οι εισαγωγείς πετρελαίου, ορυκτού αερίου και άνθρακα θα πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σχετικές πληροφορίες

Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικός ρύπος και ευθύνεται για περίπου το ένα τρίτο της τρέχουσας υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο τομέας της ενέργειας ευθύνεται για το 19% του συνόλου των εκπομπών μεθανίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το οποίο τον καθιστά τον τρίτο κατά σειρά τομέα στην σχετική λίστα μετά τη γεωργία (53%) και τα απορρίμματα (26%).

Ψηφοφορία: Τετάρτη 10 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση

Σύνδεσμοι:
Υπηρεσία έρευνας του ΕΚ: «Reducing methane emissions in the energy sector» (3.5.2023, στα αγγλικά)

Φάκελος διαδικασίας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!