Με τους πλέον… σκληρούς όρους τα νέα stress tests

29.04.2014

Στη βάση του πλέον δυσμενούς σεναρίου για την πορεία της οικονομίας θα διεξαχθούν τα φετινά stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με το Bloomberg βασιζόμενο στις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Συγκεκριμένα οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μία μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 21,2\% καθώς και μία μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας.


Οι ασκήσεις αντοχής θα βασισθούν στην υπόθεση μείωσης των τιμών των μετοχών στην ΕΕ κατά 19,2\% σε μία τριετία και των τιμών των εμπορικών ακινήτων κατά 14,7\% ενώ στις ασκήσεις ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ληφθούν υπόψη θα διαμορφωθεί σωρευτικά 7\% χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο από το 2014 έως το 2016, με αντίστοιχη αύξηση της ανεργίας στο 13\% και σταθερές τιμές καταναλωτή.


Οι ρυθμιστικές Αρχές επεδίωξαν να καταρτίσουν τις δυσκολότερες ασκήσεις αντοχής σε μία προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστία τους που επλήγη από τις αξιολογήσεις το 2010 και το 2011, οι οποίες δεν αποκάλυψαν τις αδυναμίες των τραπεζών που στη συνέχεια χρεοκόπησαν. Όλα αυτά βέβαια και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να αναλάβει την εποπτεία περίπου 130 τραπεζών της Ευρωζώνης τον Νοέμβριο,


Τα σενάρια αυτά απαντούν στις επικρίσεις της άσκησης του 2011, η οποία βασίσθηκε στην υπόθεση μίας μείωσης του ΑΕΠ κατά 0,4\% κατά το έτος αυτό και μίας στασιμότητάς του κατά το 2012. Τα δυσμενή αυτά σενάρια ξεπεράσθηκαν από την πραγματικότητα μετά από ένα χρόνο. Η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,4\% το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η εφετινή άσκηση αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη Μαΐου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.


Το δυσμενές σενάριο έχει σχεδιασθεί, ώστε οι προβλέψεις του για την ανάπτυξη και την ανεργία να είναι χαμηλότερες από εκείνες της ΕΕ, που συνθέτουν το αποκαλούμενο βασικό σενάριο. Για να περάσουν την άσκηση ως προς το βασικό σενάριο, οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσουν ένα ποσοστό κεφαλαίων – σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο – 8\%. Για το δυσμενές σενάριο, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 5,5\%.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!