Με αυστηρούς κανόνες το yachting στην Κροατία, ανεξέλεγκτο στην Ελλάδα

04.03.2024

Βασικός ανταγωνιστής της Ελλάδας στο yachting και ειδικότερα ως προορισμός για ναυλωμένα σκάφη αναψυχής είναι πλέον η Κροατία, η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία πλησιάζει πλέον σε δημοφιλία την Ιταλία και τη Γαλλία οι οποίες, κάποτε, μονοπωλούσαν πρακτικά τη συγκεκριμένη αγορά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τα μερίδια αγοράς του 2023 παγκοσμίως δείχνουν ότι η Ελλάδα αποτέλεσε προορισμό για το 27% των ναυλωμένων σκαφών άνω των 25 μέτρων, έναντι 12% της Κροατίας και 16% για κάθε μία από τις Γαλλία και Ιταλία.

Με την Κροατία να θεωρείται μία πολύ κοντινή αγορά στην Ελλάδα λόγω της φυσικής της εγγύτητας στην ευρύτερη ακτογραμμή που ορίζει την ανατολική πλευρά της Αδριατικής, οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες από υποψήφιους επισκέπτες και όχι μόνο. Υπάρχει λοιπόν μια βασική ειδοποιός διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Κροατίας στις ναυλώσεις σκαφών: στην Ελλάδα τα τέλη και οι φόροι που επιβάλλει η πολιτεία είναι ασήμαντα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούν αυτές οι δραστηριότητες. Και επιπλέον στην Ελλάδα επιτρέπεται η δραστηριοποίηση για παρατεταμένο διάστημα κάθε χρόνο –συνήθως στην αιχμή της καλοκαιρινής περιόδου– αλλοδαπών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής 25 μέτρων και άνω οιασδήποτε εθνικότητας και σημαίας, χωρίς απαίτηση οι εταιρείες ναύλωσης να έχουν εδώ υποκατάστημα και χωρίς μάλιστα ακόμη και οι λιγοστοί περιορισμοί που υπάρχουν να είναι δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικά.

Στον αντίποδα, η Κροατία δεν επιτρέπει καθόλου τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς και αξιόλογα τέλη σε όσους επιτρέπει. Επιβάλλει ΦΠΑ 13% επί των ναύλων και έχει ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό το πού μπορούν να δέσουν και με τι κόστος τα σκάφη. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, όπως γίνεται στην Ελλάδα, η ανεξέλεγκτη πρυμνοδέτηση σκαφών αναψυχής σε οποιοδήποτε σημείο ούτε το αγκυροβόλιο σε ένα μεγάλο μέρος των θαλασσών.

Σε αντίθεση με τη χώρα μας, δεν επιτρέπεται η αγκυροβόληση παντού, ενώ επιβάλλονται αξιόλογα τέλη.

Η Κροατία διαθέτει περισσότερα από 1.000 μεγάλα και μικρά νησιά και ανεπτυγμένο σύστημα από σύγχρονες μαρίνες. Η ακτογραμμή της είναι 5.835 χιλιόμετρα έναντι 14.800 χιλιομέτρων της ελληνικής. Ετσι χαρακτηρίζεται δυσανάλογα ισχυρή σε σχέση με τα ευρύτερα τουριστικά μεγέθη της η θέση της στο yachting.

Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η εξασφάλιση πόρων για το κράτος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη χώρα. Ετσι, δεν επιτρέπεται η αγκυροβόληση πλοίων, σκαφών και σκαφών αναψυχής σε περιοχές που επισημαίνονται ειδικά ως τέτοιες σε ναυτικούς χάρτες και άλλες εκδόσεις του Υδρογραφικού Ινστιτούτου της Κροατίας και η αγκυροβόληση σ’ αυτές τις περιοχές συνιστά θαλάσσια παραβίαση που τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα. Μάλιστα, τα ευρωπαϊκά και κροατικά επαγγελματικά σκάφη δεν επιτρέπεται να αγκυροβολούν πριν λάβουν περιορισμένη χρονικά άδεια, που πληρώνεται αδρά, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, με την οποία θα ειδοποιηθεί το πλησιέστερο λιμεναρχείο. Το φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα γιοτ ή νόμιμος εκπρόσωπός του είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου και υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε οδηγία, όχι μόνο του αρμόδιου λιμεναρχείου αλλά και των κατά τόπους παραχωρησιούχων, που εκμεταλλεύονται θαλάσσια καταφύγια και ζώνες αγκυροβόλησης.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα κανείς δεν ξέρει από πού έρχεται ποιος και με ποια άδεια έχει αγκυροβολήσει ή πρυμνοδετήσει (ο νόμος απαγορεύει τις «πρυμάτσες», αλλά δεν εφαρμόζεται) σε σπάνιου φυσικού κάλλους ή και προστατευόμενες για την υποθαλάσσια βλάστηση θαλάσσιες ζώνες. Ούτε λόγος να γίνεται βέβαια για σοβαρά έσοδα του Δημοσίου από τη δραστηριότητα αυτή.

πηγή:kathimerini.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!