Με 1 δισ. ευρώ χρηματοδοτεί η Κομισιόν για υποδομές για πράσινα καύσιμα

03.03.2024

Πρόκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση ύψους 1 δις. ευρώ για υποδομές πράσινων καυσίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τις μεταφορές-διευκόλυνση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFIF) προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση της Κομισιόν, πρόκειται για τη στήριξη της ανάπτυξης υποδομών εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αυτή η δεύτερη φάση του AFIF (2024-2025) θα στηρίξει τους στόχους που τίθενται Sτον νέο κανονισμό για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) σχετικά με τους κύριους διαδρόμους και κόμβους μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους στόχους που τίθενται στους κανονισμούς ReFueEU για τις αερομεταφορές και FuelEU για τις θαλάσσιες μεταφορές. Όσον αφορά τη ναυτιλία, υποστηρίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία και την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με αμμωνία και μεθανόλη στα λιμάνια. Η AFIF υποστηρίζει ώριμα επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει επιστολή έγκρισης χρηματοδότησης από εταίρο υλοποίησης ή από δημόσιο ή ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ε. Ε. Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Ευρωπάική Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Οι αιτούντες θα λάβουν την αξιολόγηση περίπου 4 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και οι συμφωνίες επιχορήγησης θα υπογραφούν εντός 9 μηνών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Το ιστορικό

Το πρόγραμμα CEF Transport είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε για την ανάπτυξη υψηλών επιδόσεων βιώσιμων και διασηνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Στο πλαίσιο του προγράμματος CEF, 25,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 για τη συγχρηματοδότηση έργων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Από το 2014 το πρόγραμμα μεταφορών του CEF έχει υποστηρίξει πάνω από 1.450 έργα με συνολικό ποσό 36,3 δισ ευρώ. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας  FuelEU Maritime, ως βασικού μέρους της δέσμης Fit for 55 της Ε.Ε., είναι η αύξηση της ζήτησης και της συνεπούς χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας και αποφυγή στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά. Η νέα νομοθεσία έχει ως σκοπό να θέσει τις θαλάσσιες μεταφορές στην πορεία των κλιματικών στόχων της Ε.Ε για το 2030 και το 2050 και αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη αποτελεσμάτων βάσει του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα.

Κύριες διατάξεις

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες διατάξεις:

• μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τον τομέα της ναυτιλίας θα μειωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου κατά 2% το 2025 σε έως και 80% έως το 2050

• ειδικό καθεστώς κινήτρων για τη στήριξη της υιοθέτησης των λεγόμενων ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης (RENBO) με υψηλό δυναμικό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

• εξαίρεση των ορυκτών καυσίμων από τη διαδικασία πιστοποίησης του κανονισμού

• υποχρέωση των επιβατηγών πλοίων και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να χρησιμοποιούν από το 2030 ηλεκτρική τροφοδότηση από ξηράς για όλες τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας ενόσω είναι προσδεδεμένα στην αποβάθρα σε μεγάλους λιμένες της Ε.Ε., με σκοπό τον μετριασμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες οι οποίοι συχνά βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

• εθελοντικό μηχανισμό ομαδοποίησης στο πλαίσιο του οποίου θα επιτρέπεται στα πλοία να συνδυάζουν το ισοζύγιο συμμόρφωσής τους με ένα ή περισσότερα άλλα πλοία με την ομάδα στο σύνολό της να πρέπει να πληροί τα όρια έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά μέσο όρο

• εξαιρέσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας για την ειδική μεταχείριση των εξόχως απόκεντρων περιοχών των μικρών νησιών και των περιοχών που εξαρτώνται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τη συνδεσιμότητά τους

•τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του κανονισμού («κυρώσεις» FuelEU)  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα που στηρίζουν την απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω ενισχυμένου μηχανισμού διαφάνειας

• παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού μέσω της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και επανεξέτασης της Επιτροπής

πηγή: Ναυτεμπορική

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!