Μαρινάκης: «Η ελληνική ναυτιλία είναι δύναμη ισχύος για την Ελλάδα»

10.07.2014

«Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα μοναδικό οικονομικό φαινόμενο και είναι ένας κλάδος που μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα». Αυτό τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Product Partners, μιλώντας στο συνέδριο του Economist την Πέμπτη.

Όπως τόνισε, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά και ανέφερε τους εξής αριθμούς: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν πάνω από 3.900 ποντοπόρα πλοία. Αν τα δούμε σε όρους χωρητικότητας, ο στόλος ηγείται της παγκόσμιας ναυτικής αγοράς με 291 εκατ. τόνους, έχοντας ουσιαστικά διπλασιαστεί σε χωρητικότητα τα τελευταία 15 χρόνια».


Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το 52\% των εισηγμένων ναυτιλιακών στα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο NYSE και NASDAQ έχει Έλληνες ιδιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 20 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και Λονδίνου.


Επίσης, τόνισε ότι είναι μεγάλη η συνεισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και στη συνοχή της κοινωνίας μας.


Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος επικαλέστηκε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, η ναυτιλία προσεγγίζει το 7\% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα πάνω από 350.000 εργαζομένους, ενώ το ναυτιλιακό συνάλλαγμα καλύπτει το 50\% του πλεονάσματος.


Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Boston Consulting Group και του ΙΟΒΕ επισημαίνουν ότι η δυνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην επιπλέον προστιθέμενη αξία της χώρας μπορεί να είναι 12,7 δισ. Κάθε έτος και να προσθέσει μισό εκατομμύριο. Νέες θέσεις εργασίας.


«Η ελληνική ναυτιλία είναι δύναμη ισχύος για την Ελλάδα και είναι χρέος μας να χτίσουμε περαιτέρω πάνω στο μεγάλο κεφάλαιο», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι «πιστεύω ακράδαντα ότι ο άλλος σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι ο τουρισμός».


Ομιλία Ευάγγελου Μαρινάκη στη 18η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση
του Economist


Κυρίες και κύριοι,
Η Ελλάδα έχει παράδοση χιλιάδων χρόνων στη ναυτιλία, αφού είναι αρχαιολογικά τεκμηριωμένο ότι
ένα από τα πρώτα θαλασσινά ταξίδια στο κόσμο πραγματοποιήθηκε στο Αιγαίο το 8.000 π.Χ. Από
τότε η πορεία της ελληνικής ναυτιλίας παραμένει απρόσκοπτη και έχει δημιουργήσει μια μοναδική
παράδοση ναυτοσύνης και γνώσης γύρω από το αντικείμενο, πάνω στα οποία ανθεί η ελληνική
ναυτιλία.


Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία, αποτελεί ένα μοναδικό οικονομικό φαινόμενο.


Οι άνθρωποι της θάλασσας πλοιοκτήτες, καπετάνιοι και πληρώματα, ναυπηγοί και μηχανικοί,
ναυτιλιακοί πράκτορες, επισκευαστές, προμηθευτές και τεχνοκράτες της σύγχρονης ναυτιλιακής
οικονομίας, έχουν καταστήσει την Ελλάδα θαλάσσια υπερδύναμη, χωρίς καμιά ιδιαίτερη βοήθεια από
την πολιτεία.


Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά . Μερικές φορές οι
αριθμοί έχουν σημασία και γι’ αυτό θα σας δώσω τους πιο κρίσιμους. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του Μαρτίου 2014, οι έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν πάνω από 3,900 ποντοπόρα πλοία. Αν
τα δούμε σε όρους χωρητικότητας ο ελληνόκτητος στόλος ηγείται της παγκόσμιας ναυτικής αγοράς με
291 εκατομμύρια τόνους, έχοντας ουσιαστικά διπλασιαστεί σε χωρητικότητα τα τελευταία 15 χρόνια.


Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κινήθηκαν επίσης γρήγορα και με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια
προκειμένου να αποκτήσουν παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές, αντιλαμβανόμενοι την σημασία
άντλησης κεφαλαίων από άλλες πηγές πέρα του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Σήμερα το
52\% των εισηγμένων ναυτιλιακών στα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο – New York Stock
Exchange και NASDAQ – έχει Έλληνες ιδιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 20 εταιρίες ελληνικών
συμφερόντων, διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Σημαντικό
είναι επίσης οι έλληνες πλοιοκτήτες όχι μόνο μεγάλωσαν την παρουσίας τους στους παραδοσιακούς
κλάδους μεταφοράς χύδην ξηρού και υγρού φορτίου, αλλά ανοίχτηκαν και σε άλλους κλάδους όπως
τα containers, την μεταφορά φυσικού αερίου αλλά και στον κλάδο υποθαλάσσιας εξόρυξης και
έρευνας πετρελαίου.


Όλα αυτά δεν είναι μια απλή στατιστική διατύπωση ή απαρίθμηση, για να ικανοποιεί τους Έλληνες και
εμάς, τους ανθρώπους της ναυτιλίας.
Αποτυπώνουν την σημαντική συνεισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και στη συνοχή της
κοινωνίας μας. Ο ναυτιλιακός κλάδος, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία προσεγγίζει
το 7\% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας. Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περισσότερους
από 350.000 εργαζόμενους, ενώ το ναυτιλιακό συνάλλαγμα καλύπτει 50\% του πλεονάσματος στο
ισοζύγιο υπηρεσιών.
Πιστεύω λοιπόν ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και το επόμενο βήμα, ώστε η ναυτιλία να γίνει από
τους κεντρικούς πυλώνες ανάπτυξης για την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη καμπή, με περαιτέρω
συμβολή στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και με
ισχυρή πολλαπλασιαστική επίδραση στην ευρύτερη οικονομία. Η υπάρχουσα υποδομή, τα έμπειρα
στελέχη και το δίκτυο εταιρειών και συνεργατών που πλαισιώνουν τον ελληνικό εφοπλισμό θα πρέπει
να γίνουν θέλγητρα για την προσέλκυση και ξένων ναυτιλιακών εταιρειών. Είναι ενδεικτικό ότι το μέσο
λειτουργικό κόστος για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες ήταν 23\% χαμηλότερο από τον παγκόσμιο
μέσο όρο για το έτος 2013. Μελέτες της Boston Consulting Group και του IOBE επισημαίνουν ότι η
δυνητική συνεισφορά της ναυτιλίας στην επιπλέον προστιθέμενη αξία της χώρας μπορεί να είναι
?12.7 δις. κατ’ έτος και να προσθέσει μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας.
Πολλά μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, διεθνούς
ναυτιλιακού κέντρου στον Πειραιά – την καρδία της ελληνικής ναυτιλίας– που θα πλαισιώνει τις
υπάρχουσες ναυτιλιακές εταιρείες με μακροπρόθεσμη στρατηγική και δράσεις, θα διαθέτει δομές
εκκόλαψης νέων εταιρειών -τα λεγόμενα start ups- και θα προσφέρει ένα one stop shop για τις ξένες ναυτιλιακές εταιρείες πού θέλουν να εγκατασταθούν στον Πειραιά, είναι μια καλή αρχή. Η επένδυση
στην εκ-παίδευση των ναυτικών μας και των στελεχών μας είναι επίσης σημαντική, προκειμένου να
συνεχιστεί η ναυτική μας παράδοση και να διατηρήσουμε το πολύτιμο know how, που έχουμε
αναπτύξει. Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει ένα σταθερό κανονιστικό και φορολογικό
πλαίσιο για τις ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και το οποίο το κράτος θα
δεσμευθεί να στηρίξει για το απώτερο μέλλον.
Χρειάζονται με άλλα λόγια τολμηρά και θαρραλέα βήματα. Η ελληνική ναυτιλία είναι δύναμη ισχύος για
την Ελλάδα και είναι χρέος μας να χτίσουμε περαιτέρω πάνω σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Ας μην
ξεχνάμε ότι όσο μεγαλώνει ο κλάδος της ναυτιλίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εισχώρηση στην
ευρύτερη οικονομία των best practices, τα οποία επέτρεψαν στους έλληνες πλοιοκτήτες να
μεγαλουργήσουν όπως π.χ. η εξωστρέφεια, η γρήγορη προσαρμογή στις εναλλασσόμενες συνθήκες
των διεθνών αγορών, η διαφάνεια αλλά και η αναζήτηση ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο στα
πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού.
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο άλλος σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι ο
τουρισμός. Όπως η ναυτιλία βασίζεται στις ναυτικές μας παραδόσεις και το know how, με τον ίδιο
τρόπο στον τουρισμό έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω του φυσικού πλούτου και κάλους αυτής
της χώρας, αλλά και λόγω της γνώσης και εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει στο τουριστικό προϊόν με
την πολυετή παρουσία της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα. Τα περιθώρια ανάπτυξης και σε αυτόν τον
τομέα είναι μεγάλα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι κατά κάποιο τρόπο προσκείμενο στην
ναυτιλία: την κρουαζιέρα. Αν απλά καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερες ελληνικές πόλεις και νησιά
προορισμούς και λιγότερο «περάσματα», εκμεταλλευόμενοι τα τοπικά αξιοθέατα κάθε πόλης και
δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι με σχετικά περιορισμένα
μέσα μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλη ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο. Αρκεί να αναδείξουμε με
σωστό τρόπο αυτά που ήδη έχουμε και να τα πλαισιώσουμε κατάλληλα.
Γι αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι συνολικά σαν κοινωνία και κράτος πρέπει να ρίξουμε το
μεγαλύτερο βάρος μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας της χώρας μας σε αυτούς τους δύο
κλάδους με τις μεγαλύτερες προοπτικές: την ναυτιλία και τον τουρισμό. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι
εμείς που είμαστε ήδη εκεί θα συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο αλλά και δύσκολο ταξίδι της
δημιουργίας, προκειμένου να δούμε την χώρα όχι μόνο να βγαίνει από την κρίση αλλά και να μπαίνει
σε μία νέα τροχιά ευημερίας και σταθερότητας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!