ΛΗΞΗ ΠΟΕΔοa1ΙΑΣ SPC GREECE

03.07.2014

Με τη λήξη της επιτυχημένης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έληξε και η Προεδρία του European Shortsea Network (ESN) που κατείχε η Ελλάδα δια του Shortsea Promotion Center (SPC GR) ως εκπροσώπου του Hellenic Shortsea Shipowners Association (HSSA).

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του ESN πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διαβουλεύσεις και αποφάσεις οι σπουδαιότερες των οποίων είναι:


1. Το European Shortsea Network απέκτησε για τα επόμενα τρία χρόνια μόνιμη Γραμματεία με έδρα τον Πειραιά. Έτσι από 19/5/14 έως 19/5/17 η καρδιά του ESN χτυπά στην Ελλάδα στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ – Hellenic Shortsea Shipowners Association (HSSA).


2. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια του ESN να αποκτήσει – μετά από αίτημα της DG MOVE – νομική προσωπικότητα, ώστε να εκπροσωπείται στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και μόνιμη εκπροσώπηση του ESN στις Βρυξέλλες.


3. Συνεισφορά στην Διακήρυξη των Αθηνών όπου δίνεται έμφαση


(Α) στην ανάγκη δυναμικότερης συμμετοχής του Shortsea Shipping στην υλοποίηση των αποφάσεων της ναυτιλιακής πολιτικής της Commission.


(B) την ενδυνάμωση του ρόλου της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ε.Ε. με την εξεύρεση χρηματοοικονομικής λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


4. Διεκδίκηση κονδυλίων από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης μέσω νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για επανεκκίνηση της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας με σκοπό δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαναλειτουργία της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.


5. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ναυτιλία (European Sustainable Shipping Forum – ESSF) με υποβολή προτάσεων και ανησυχιών για επίτευξη στόχων της Ε.Ε.


Τέλος, με την επίσημη παράδοση της προεδρίας του ESN στο SPC Italy, παραδόθηκε και το νέο στρατηγικό πλάνο (STRATEGIC PLAN), που χαράχθηκε από το SPC Gr προς περαιτέρω διαβούλευση των μελών και υλοποίηση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!