Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για ΟΛΠ

28.04.2014

Η κινεζική εταιρεία Cosco εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικών διεκδικητών που επιθυμούν να αποκτήσουν το 67\% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ( ΟΛΠΑΕ) το οποίο θα πωληθεί μέσω του διεθνούς διαγωνισμού υποβολής ενδιαφέροντος που λήγει το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με κύκλους του ΤΑΙΠΕΔ η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Αρχικώς θα ορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των ενδιαφερόμενων μερών και στη συνέχεια τα μέρη που έχουν προεπιλεγεί θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Επίσης η διαγωνιστική διαδικασία θα αρχίσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.


Στο πλαίσιο της διαδικασίας, προβλέπεται να γίνει αναθεώρηση ή τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει ο ΟΛΠ με το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εισαχθούν πιο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά και να προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση, από το ελληνικό Δημόσιο, των τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ακτοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψιν εθνικές κοινωνικές και δημογραφικές παραμέτρους.


Επίσης, θα πρέπει να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και να συμπεριληφθεί και ο φιλικός διακανονισμός μεταξύ ΟΛΠ και Cosco και ανάλογα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκβαση που θα υπάρξει, θα γίνει και η ανάλογη μεταβολή.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!