Latsco & TUV Hellas συνεργάζονται για μια πιο βιώσιμη ναυτιλία

30.05.2024

Η Latsco Marine Management Inc, συμφερόντων της οικογένειας Λάτση, δημιούργησε με επιτυχία μια συνεργασία με την TUV Hellas (TUV NORD) για την επικύρωση και επαλήθευση της Ενότητας Enviro Metrics Insight, ένα βασικό στοιχείο της αναπτυχθείσας πλατφόρμας ενσωμάτωσης δεδομένων Latsco Data Integration Platform. Αυτή η εσωτερική πλατφόρμα συλλέγει, επικυρώνει, συγχρονίζει και παρουσιάζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε όλες τις εταιρείες του ομίλου Latsco, δημιουργώντας δείκτες απόδοσης, οπτικοποιήσεις για τις καθημερινές λειτουργίες και συντάσσοντας εκθέσεις συμμόρφωσης.

Το module EnviroMetrics Insight έχει σχεδιαστεί για την ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων εκπομπών ρύπων, την οπτικοποίηση ποσοτήτων ρύπων GHG, τον υπολογισμό περιβαλλοντικών KPIs και την εμφάνιση παραγόντων που επηρεάζουν τις αντίστοιχες επιδόσεις των πλοίων για σκοπούς επικύρωσης και δικαιολόγησης. Τα παραδοτέα υποστηρίζονται από εσωτερικά αναπτυγμένους ελέγχους, διασφαλίζοντας τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υψηλής ποιότητας που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων.

Η δέσμευση της Latsco για την ακρίβεια των δεδομένων και την αξιοπιστία των δεδομένων της πλατφόρμας αποδεικνύεται με την ανάθεση στην TUV Hellas, έναν ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης τρίτου μέρους υψηλής ποιότητας, της επικύρωσης και επαλήθευσης βασικών διαδικασιών της ενότητας EnviroMetrics Insight. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική της Latsco για τον έλεγχο, την επικύρωση, την αναδιοργάνωση και τη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, αναδεικνύοντας τον προσανατολισμό της εταιρείας να συνδυάζει την εκτεταμένη εμπειρία της με τη δύναμη των δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Γεωργαντζής, COO της Latsco, σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την TUV Hellas , θυγατρική της TUV NORD,για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση του EnviroMetricsInsight Module. Αυτή η πρωτοβουλία, με γνώμονα την πρωτοποριακή προσπάθεια της Latsco, αναλαμβάνεται για πρώτη φορά στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Μια τέτοια συνεργασία ενισχύει τη δέσμευσή μας για διαφάνεια, ακρίβεια, περιβαλλοντική ευθύνη και επιχειρησιακή αριστεία. Διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα μας ανταποκρίνονται στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα, μπορούμε να υποβάλλουμε με συνέπεια τις εκθέσεις μας προς τον ΙΜΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον».

Παράλληλα, ο Ιάσονας Ζαχαριουδάκης, Διευθυντής Λειτουργικής Τεχνολογίας και Ενέργειας της Latsco, σημείωσε: «Τα ακριβή δεδομένα και οι επαληθευμένες διαδικασίες αποτελούν προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση. Η εσωτερική ανάπτυξη εργαλείων παρέχει την ευελιξία και τον αυστηρό έλεγχο που απαιτούνται για την αριστεία. Η επικύρωση και η επαλήθευση των εργαλείων και των διαδικασιών μας από την TUV Hellas προσθέτει τεράστια αξία και εμπιστοσύνη, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για αποφάσεις υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα δεδομένα».

Επιπρόσθετα, η Βασιλική Καλαμποκίδου, Αντιπρόεδρος της TUV Hellas (TUV NORD) για την επαλήθευση και επικύρωση συστημάτων, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που η Latsco Marine ManagementInc. επέλεξε και εμπιστεύτηκε την TUV Hellas για τις υπηρεσίες επαλήθευσης και επικύρωσης του μοντέλου EnviroMetrics Insight. Η διαδικασία ελέγχου περιελάμβανε την αποτελεσματικότητα, την εγκυρότητα και την ασφάλεια της ροής δεδομένων, καθώς και τις κανονιστικές απαιτήσεις του αποτυπώματος άνθρακα για το στόλο της εταιρείας. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας της Latsco, η οποία διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων της και επιδιώκει την αριστεία».

Να σημειωθεί ότι η TUV Hellas, θυγατρική του γερμανικού ομίλου TÜV NORD, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987, παρέχοντας υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης από τρίτους σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Latsco και η TUV Hellas προσβλέπουν σε μια γόνιμη συνεργασία, προωθώντας τα πρότυπα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την ακεραιότητα των δεδομένων, τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!