Ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης του 67% της ΟΛΠ ΑΕ

25.02.2014

Στην Βουλή αποστέλλεται άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ το σχέδιο πρόσκλησης του διεθνούς διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση της ΟΛΠ ΑΕ και συγκεκριμένα για την πώληση του 67\% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η συζήτηση επί του σχεδίου προκήρυξης του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και εφόσον εγκριθεί θα προχωρήσει αμέσως μετά η δημόσια πρόσκληση.

 

Ο διαγωνισμός αφορά έτσι την πώληση της καταστατικής πλειοψηφίας και όχι παραχωρήσεις (όπως έχει προτείνει το management της εισηγμένης) καθώς όπως αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ στην παρούσα φάση «υπάρχει επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον για ορισμένες αλλά όχι κατ’ ανάγκη όλες τις επιμέρους δραστηριότητες» και έτσι «με την πώληση των μετοχών διασφαλίζεται ότι ο επενδυτής θα αναλάβει και θα έχει κίνητρο ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητες του λιμανιού όπως ο προβλήτας Ι, το car terminal, η ακτοπλοΐα, η κρουαζιέρα και η ναυπηγοεπισκευή».Περαιτέρω, το ΤΑΙΠΕΔ εκτιμά ότι η πώληση ισχυρού πλειοψηφικού πακέτου αναμένεται να τονώσει το ανταγωνιστικό ενδιαφέρον της διαγωνιστικής διαδικασίας και να βελτιώσει ουσιαστικά το προσδοκώμενο αντάλλαγμα για το δημόσιο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρoν παρουσιάζει το γεγονός ότι παράλληλα με το διαγωνισμό για την πώληση των μετοχών σχεδιάζεται να δρομολογηθεί από το ελληνικό δημόσιο και η επαναδιαπραγμάτευση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης που έχει ο ΟΛΠ (σ.σ. είναι παραχωρησιούχος του λιμένα μέχρι το 2052 με σύμβαση παραχώρησης master concession μεταξύ εταιρίας και δημοσίου) προκειμένου «να εναρμονιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, να εξασφαλίσει τις ευαίσθητες κοινωνικά υπηρεσίες, να προσδιορίσει κανόνες για τα τιμολόγια ακτοπλοΐας και να ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο ύψος επενδύσεων».Με την κίνηση αυτή εκτιμάται ότι αντιμετωπίζονται και θέματα που άπτονται του ρυθμιστικού πλαισίου καθώς αναμένεται να προχωρήσει η στελέχωση της νομοθετημένης από πέρυσι ΡΑΛ (ρυθμιστικής αρχής λιμένων) η οποία θα ασκεί τον εποπτικό ρόλο ανά την επικράτεια και επομένως και για τον ΟΛΠ. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν ότι η αποκρατικοποίηση αφορά στη μεταβίβαση της παραχώρησης από το δημόσιο στον ΟΛΠ. Οι υποδομές και το λιμάνι εν γένει ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και δεν πωλούνται.Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΠ έχει ήδη αποκρατικοποιηθεί με την είσοδό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2003, ενώ στο μετοχικό του κεφάλαιο συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές με ποσοστό 25\%. Παράλληλα, το 2008 παραχωρήθηκαν στην Cosco σημαντικά τμήματα του λιμένα (προβλήτα 2, ανατολική πλευρά προβλήτα 3), που σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ «αποτελούν το 75\% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του ΟΛΠ».Η περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Πειραιά καθιστώντας τον πρωταγωνιστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού εκτός του τιμήματος για την πώληση των μετοχών θα είναι και οι επενδύσεις που θα δεσμευτεί να κάνει ο επενδυτής.Επιπλέον το ελληνικό δημόσιο θα εξακολουθήσει να εισπράττει και το ετήσιο αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης όπως θα διαμορφωθεί μετά την αναθεώρηση ενώ στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην μελλοντική υπεραξία του επενδυτή.Επίσης μέσα από την προτεινόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ και την κυβέρνηση διαδικασία, «μεταφέρονται αυτόματα στο νέο επενδυτή οι υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΟΛΠ» αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ. «Αντιθέτως, με τη μέθοδο της παραχώρησης δραστηριοτήτων, οι υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις δεν μεταφέρονται, κάτι που συνέβη άλλωστε και με την επιμέρους παραχώρηση στην Cosco».«Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ βασική προϋπόθεση για την αποκρατικοποίηση αποτελεί η ύπαρξη ισχυρού θεσμικού πλαισίου και ρυθμιστικής αρχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών, η εύρυθμη παροχή του συνόλου των λιμενικών υπηρεσιών και η μελλοντική ανάπτυξη του λιμένος προς όφελος των Δημοτών» υπογραμίζουν από το ΤΑΙΠΕΔ .

 

πηγη:www.capital.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!