Κοντά σε συμφωνία με μεγάλο ξένο επενδυτή η Attica Group

14.04.2014

Προ της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο ενδέχεται να καλυφθεί εξ’ολοκλήρου από μεγάλο ξένο, επώνυμο, επενδυτικό fund φέρεται να βρίσκεται η ακτοπλοϊκή Attica Συμμετοχών, θυγατρική του ομίλου MIG. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η ομολογιακή έκδοση «θα είναι εύρωστη».


Σημειώνεται ότι στη χρήση του 2013, η Attica Group, που λειτουργεί με τα σήματα Blue Star Ferries και Super Fast Ferries, σημείωσε συρρίκνωση ζημιών και αύξηση πωλήσεων και εμφανίζεται, μαζί με την ανταγωνίστρια Minoan, ως η μία από τις δύο με τους υγιέστερους ισολογισμούς μεταξύ των κλυδωνιζόμενων ελληνικών ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Εμφάνισε, όμως, και βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 221,4 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμο 68,4 εκατ. ευρώ, με πωλήσεις 260,16 εκατ. ευρώ, έναντι 256 εκατ. ευρώ το 2012.

Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν ότι το προφίλ του στόλου της Attica Group, όπως ο μέσος όρος ηλικίας και η αξία του, υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της εταιρείας και, εφόσον δεχτεί κεφαλαιακή ενίσχυση, δύναται να “περάσει στην επόμενη μέρα και ενδεχομένως να αποτελέσει άξονα, γύρω από τον οποίο, θα αναδιαρθρωθεί ο κλάδος μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών”.

Αναλυτικότερα στα μεγέθη του 2013, υπενθυμίζεται ότιοι μετά φόρων ζημιές του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 10,13 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 53,98 εκατ. ευρώ το 2012 (περιλαμβάνουν απομειώσεις της αξίας των πλοίων 20,36 εκατ. και έκτακτη λογιστική ζημία 6,40 εκατ. από την πώληση του Superfast VI). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου όμως ενισχύθηκε κατά 1,6\% στα 260,16 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 256 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 27,15 εκατ. ευρώ έναντι 9,45 εκατ. το 2012.

Η ενίσχυση των EBITDA αποδίδεται σε σειρά ενεργειών του management όπως μείωση των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων και ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο όπως όμως και στη μείωση των τιμών των καυσίμων η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, επέφερε μείωση στο κόστος καυσίμων και λιπαντικών 9,9\%.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα 289,94 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 68,45 εκατ. είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 221,49 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες. Στη χρήση του 2012 όλες οι τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου ήταν βραχυπρόθεσμες και ανέρχονταν σε 341,35 εκατ.


 

ΕπιστροφήΠΗΓΗ:capital.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!