Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

12.03.2014

Οι τελικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών και των εμπιστευμάτων θα πρέπει να προβαίνουν σε εγγραφή τους σε δημόσια μητρώα των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ενέκρινε η ολομέλεια την Τρίτη.

Ελεγκτές, δικηγόροι, κτηματομεσίτες, τράπεζες και καζίνο θα πρέπει να προσέχουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές των πελατών τους. Στόχος είναι να καταστεί πιο δύσκολη η απόκρυψη ύποπτων συναλλαγών και να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή.


«Τα δημόσια μητρώα θα δυσκολέψουν τα πράγματα για τους εγκληματίες που προσπαθούν να κρύψουν τα χρήματά τους. Η οικονομία μας χάνει σήμερα τεράστια ποσά λόγω της φοροδιαφυγής» , δήλωσε η εισηγήτρια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Judith Sargentini (Πράσινοι, Ολλανδία).


«Τα νέα είναι καλά για τους νομοταγείς πολίτες, αλλά κακά για τους εγκληματίες» , πρόσθεσε ο εισηγητής εκ μέρους της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Επιτροπής Krišjānis Kariņš (ΕΛΚ, Λετονία).


Μητρώα για την αποκάλυψη όσων βρίσκονται πίσω από μια εταιρεία


Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που τροποποίησαν οι ευρωβουλευτές, το δημόσιο μητρώο κάθε χώρας της ΕΕ θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους όλων των νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των εμπιστευμάτων (τραστ).


Στο σχετικό ψήφισμα για το ξέπλυμα χρήματος, που ενέκριναν με 643 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 12 αποχές, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι τα μητρώα αυτά θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους σε ολόκληρη την ΕΕ και να είναι «δημόσια διαθέσιμα, αφού προηγουμένως το πρόσωπο που επιθυμεί την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δηλώσει την ταυτότητά του μέσω μιας βασικής επιγραμμικής εγγραφής».


Τα μέλη του ΕΚ περιέλαβαν στο νομοσχέδιο διάφορες διατάξεις προκειμένου να ενισχύσουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίσουν ότι τα μητρώα θα περιλαμβάνουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες.


Προσοχή στις ύποπτες συναλλαγές…


Βάσει των προτεινόμενων κανόνων, οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ελεγκτές, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι φορολογικοί σύμβουλοι, οι κτηματομεσίτες, κ.ά οφείλουν να προσέχουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες τους.


Το νομοσχέδιο καλύπτει και τα καζίνο. Τον αποκλεισμό ή την κάλυψη από την οδηγία άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια θα αποφασίζουν ανά περίπτωση τα κράτη μέλη.


Χάρη στην τροποποιημένη οδηγία, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα, να κατανοούν και να περιορίζουν το ξέπλυμα χρήματος και να προλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.


Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν (με 627 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 18 αποχές) και τον κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, προκειμένου να εντοπίζονται πιο εύκολα οι πληρωτές, οι δικαιούχοι και τα περιουσιακά τους στοιχεία.


…αλλά και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα


Οι κανόνες για τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» , δηλαδή τα άτομα που είναι πιο επιρρεπή στη διαφθορά λόγω των πολιτικών θέσεων που κατέχουν, καλύπτουν και τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα της ημεδαπής». Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι ως «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα της ημεδαπής» νοούνται τα «φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα», όπως είναι οι αρχηγοί κρατών, τα μέλη της κυβέρνησης, οι δικαστές ανώτατων δικαστηρίων και οι βουλευτές.


Σε περίπτωση που οι επιχειρηματικές σχέσεις με τα πρόσωπα αυτά ελλοχεύουν μεγάλο κίνδυνο, πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, όπως ο καθορισμός της προέλευσης του πλούτου και των ενεχομένων κεφαλαίων.


Επόμενα βήματα


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την εν λόγω νομοθεσία στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, προκειμένου να εδραιώσει το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής και να το παραδώσει στο επόμενο Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν τον Μάιο θα αποφασίσουν είτε να συνεχίσουν το έργο αυτό είτε να ξεκινήσουν από το μηδέν.Κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 11.03.2014):


http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.htmlΗ συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 11.03.2014):


http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-dateΙστοσελίδα της εισηγήτριας Judith Sargentini (Πράσινοι, Ολλανδία) – επιτροπή πολιτικών ελευθεριών:


http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.htmlΙστοσελίδα του εισηγητή Krišjānis KARIŅŠ (ΕΛΚ, Λεττονία) – επιτροπή οικονομικών υποθέσεων


http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96901/KRISJANIS_KARINS_home.htmlΙστοσελίδα του εισηγητή Timothy KIRKHOPE (ΕΣΜ, ΗΒ) – επιτροπή πολιτικών ελευθεριών :


http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!