ΗΠΑ: Νέοι κανόνες για τις τράπεζες

04.09.2014

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ υιοθέτησαν χθες νέους κανονισμούς, που θα υποχρεώνουν τις μεγάλες τράπεζες να διατηρούν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν σε περίπτωση μιας νέας πιστωτικής κρίσης.

Οι νέοι κανονισμοί ρευστότητας, που ζητούν από τις μεγάλες τράπεζες να διακρατούν αρκετά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που να καλύπτουν τις ανάγκες τους για ρευστό επί τριάντα ημέρες, αποτελούν σημαντικό πυλώνα του διεθνούς πλαισίου, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙΙ.


Το νέο πλαίσιο έχει ως βασικό στόχο να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν ενεργητικό εύκολα ρευστοποιήσιμο, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μαζικές αναλήψεις καταθέσεων ή να το καταθέσουν ως εγγύηση σε περίπτωση μιας νέας πιστωτικής κρίσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!