ΙΜΟ : Μειώνεται η συμμετοχή της ναυτιλίας στην εκπομπή αερίων διεθνώς.

01.10.2014

Σημαντική μείωση στην εκπομπή αερίων, της τάξης του 20\%, για το 2012 σε σχέση με το 2007 από την δραστηριότητα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας κατέγραψε ο ΙΜΟ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία μεταφέρει περίπου το 90\% του συνόλου του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, θεωρείται ότι έχει «προκαλέσει» μόνο το 2,2\% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο κατά τη διάρκεια του 2012 σε σύγκριση με το 2,8\% το 2007.


Οι εκτιμήσεις αυτές περιέχονται στην τελευταία ολοκληρωμένη μελέτη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κλάδο της ναυτιλίας, η οποία εκπονήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).


Στη διάσκεψη για το κλίμα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη , ο Γενικός Γραμματέας του ICS, Peter Hinchliffe μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «Η τελευταία μελέτη του ΙΜΟ δείχνει ότι έχει υπάρξει μια σημαντική μείωση σε απόλυτες εκπομπές CO2 από τα πλοία, λόγω της εισαγωγής των μέτρων λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλο τον στόλο. Αυτό οφείλεται στις χαμηλότερες ταχύτητες που χρησιμοποιούν τα πλοία σε συνδυασμό με τα νεόκτιστα πλοία που εισήλθαν πρόσφατα στην αγορά και είναι αποδοτικότερα ενεργειακά».


Ο κλάδος της ναυτιλίας έχει δεσμευτεί για την επίτευξη περαιτέρω μειώσεων των εκπομπών CO2, σε συνεργασία με την παγκόσμια ρυθμιστική αρχή του ΙΜΟ.


Η ναυτιλία είναι ήδη ο μόνος βιομηχανικός τομέας που έχει υποχρεωτικούς διεθνείς κανονισμούς οι οποίοι στοχεύουν στην μείωση των εκπομπών CO2.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!