Η Seanergy έχει πλέον καθαρή κεφαλαιακή διάρθρωση

27.03.2014

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2013.

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία:Έτος 2013


Καθαρός κύκλος εργασιών: 23,1 εκ. δολάρια.


Κέρδη Προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA): 20,5 εκ. δολάρια.


Καθαρά έσοδα: 10,9 εκ. δολάρια.Τέταρτο Τρίμηνο 2013


Καθαρός κύκλος εργασιών: 6,3 εκ. δολάρια.


Κέρδη Προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA): 9,1 εκ. δολάρια.


Καθαρά έσοδα 7,5 εκ. δολάρια.Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, με κέρδη ύψους 10,9 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι αρνητικού αποτελέσματος -193,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2012.


‘Όπως ανακοινώσαμε προσφάτως, ολοκληρώσαμε επιτυχώς το σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης το οποίο οδήγησε στη διαγραφή δανεισμού ύψους περίπου 346 εκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του 2012. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, το προσδοκώμενο συσσωρευμένο όφελος για τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, ανέρχεται σε περίπου 110,7 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 25,7 εκατομμύρια δολάρια έχουν αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του 2013 και τα 85 εκατομμύρια δολάρια περίπου θα απεικονιστούν στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014.


Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 με την κερδοφορία της να ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια δολάρια έναντι ζημιών -117 εκατομμυρίων δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.


Τα ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, αναπροσαρμοσμένα ως προς την εξάλειψη των τραπεζικών και άλλων υποχρεώσεων, εκτιμώνται περίπου στα 3 εκατομμύρια δολάρια έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων -101,6 εκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2012.


Με την ολοκλήρωση του σχεδίου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης η Seanergy έχει πλέον καθαρή κεφαλαιακή διάρθρωση. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία είναι σε θέση να εξετάσει διάφορες στρατηγικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και η άντληση κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου NASDAQ, στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές μας. Στόχος μας είναι οι επενδύσεις σε νέα πλοία που αναμένουμε να δημιουργήσουν σημαντικές αποδόσεις για τους επενδυτές μας.


Όσον αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς, το 2013 αποτέλεσε ένα σημείο αναστροφής των ισχνών συνθηκών της αγοράς φορτηγών πλοίων. Οι αυξημένες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Κίνα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη επιβράδυνση των παραδόσεων νεότευκτων πλοίων συνέβαλαν καταλυτικά στην αύξηση των ναύλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Ως απόρροια των βελτιωμένων συνθηκών, ο μέσος ισοδύναμος ημερήσιος ναύλος (TCE) της Seanergy βελτιώθηκε κατά 7\% μέσα στο 2013, καθώς αυξήθηκε στα 8.006 δολάρια από τα 7.465 δολάρια που ήταν το 2012. Ο καθαρός κύκλος εργασιών του 2013, μειώθηκε σε 23,1 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της μείωσης του στόλου μας από 17,6 πλοία κατά μέσο όρο το 2012 σε 6,2 πλοία κατά μέσο όρο το 2013.


Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2014 μέχρι και σήμερα, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση της ναυλαγοράς, καθώς η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου παραμένουν καλύτερες από το 2013.


Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.


Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι εταιρεία με έδρα τα Marshall Islands και τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα. Η Εταιρεία ασχολείται με την μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων μέσω ιδιοκτησίας και λειτουργίας πλοίων ξηρού φορτίου.


Οι κοινές μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο NASDAQ Capital Market υπό τον κωδικό ”SHIP”.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!