Η Νησιωτική Πολιτική στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος

22.03.2014

Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 10ης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου Σημείων Επαφής των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για την “Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική”. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε τη συμβολή της ναυτιλίας και των εν γένει θαλάσσιων δραστηριοτήτων για την Ελλάδα και την οικονομία της. Παράλληλα, χαιρέτησε την πρόοδο που έχει σημειώσει η συνδρομή της Ο.Θ.Π. σε επίπεδο Ε.Ε. στο πλαίσιο της “Γαλάζιας Ανάπτυξης”, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης.


Επεσήμανε δε, ότι η Ελλάδα βασιζόμενη στην μακροχρόνια ναυτική παράδοση και στην πεποίθηση ότι οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες αποτελούν μία αστείρευτη πηγή ανάπτυξης και ευημερίας για όλη την Ευρώπη, αποφάσισε να αναδείξει τη «θάλασσα» σε έναν από τους πυλώνες της Προεδρίας της. Ο πυλώνας «Θάλασσα», σύμφωνα με τον Υπουργό, συνιστά μία οριζόντια θεματική η οποία διατρέχει όλους τους υπόλοιπους τομείς προτεραιότητας, ήτοι την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, τη Νησιωτικότητα, καθώς επίσης και τη δια Θαλάσσης Μετανάστευση και την Ασφάλεια στο Θαλάσσιο Χώρο και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σημερινή εκδήλωση.


Ο κ. Βαρβιτσιώτης στάθηκε σε δύο κρίσιμα πεδία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Νησιωτικότητας. «Ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ανάπτυξη και την απασχόληση για όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Έχω ήδη φέρει νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Γιώτινγκ. Ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη από τον θαλάσσιο τουρισμό και να συνεισφέρουμε στον κοινό στόχο της Ευρώπης που είναι η τόνωση της απασχόλησης», τόνισε.


Παράλληλα, έμφαση έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στην πολιτική της Νησιωτικότητας, που έχει η ιεραρχήσει ψηλά η Ελληνική Προεδρία στην ατζέντα της, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με χιλιάδες νησιά και βραχονησίδες και στηριζόμενη σε αυτό, θέλει να αναδείξει τη Νησιωτική Πολιτική στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. «Στόχος μας είναι να προωθηθούν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα περιορίζουν τις συνθήκες απομόνωσης των νησιών και θα προσφέρουν ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης», είπε σχετικά.


Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάπτυξη, κατά την Ελληνική Προεδρία, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την παράνομη μετανάστευση, αλλά και στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας ως προς την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. «Αποκορύφωμα της στρατηγικής μας θα είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβουλίου και Ευρ. Κοινοβουλίου για επίτευξη συμφωνίας τους σχετικά με την Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και η προώθηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το μέλλον της Ο.Θ.Π», σημείωσε χαρακτηριστικά.


Σημειώνεται ότι, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (Ο.Θ.Π.), από τη δημιουργία της το 2007, στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής οικονομίας και στην προάσπιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στις θαλάσσιες δραστηριότητες σε διασυνοριακή και διατομεακή βάση.


Κατά τη διάρκεια της εν θέματι Συνάντησης, τα Κ-Μ της Ε.Ε. και τα Κράτη ΕΟΧ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Ευρ. Επιτροπή επί των προσφάτων εξελίξεων σε συναφείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, να συζητήσουν θέματα θαλάσσιας πολιτικής τους και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις μελλοντικές προτεραιότητες χρηματοδότησης της Ο.Θ.Π.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!