Η Ναυτιλία πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο του οράματος των Ευρωπαίων πολιτικών

11.04.2014

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και στη συνέχεια το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκαν σήμερα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι Αναπληρωτές Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής τους στη χώρα μας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, και να αποκομίσουν συνολική εικόνα για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στα θέματα της Ναυτιλίας.


Τους υψηλούς αξιωματούχους από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Ευρ. Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καλωσόρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο κ. Υπουργός είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει την οικονομική επίδραση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, τις σύγχρονες τάσεις του ναυτιλιακού οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και τις συναφείς εμπορικές προκλήσεις οι οποίες αποτελούν τη βάση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων για τη ναυτιλία. Επίσης παρουσίασε τη σημαντική συνδρομή της Ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία.


Ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε την βαθιά του εκτίμηση για την ουσιαστική συνεργασία, τις προσπάθειες και τη συμβολή των Αναπληρωτών Μόνιμων Αντιπροσώπων στο έργο της Ελληνικής Προεδρίας τονίζοντας ότι: «Ο τομέας των ναυτιλιακών μεταφορών είναι εξαιρετικά ευρύς όσο και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διανοίγονται για αυτόν. Με την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των ανθρώπων που διαμορφώνουν τις πολιτικές και τη συναφή νομοθεσία αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου, η Ευρώπη θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να απολαύσει τα οφέλη της θαλάσσιας ανάπτυξης».


Παράλληλα τόνισε ότι για την Ευρωπαϊκή κοινωνία η συνεισφορά της ναυτιλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το θαλάσσιο εμπόριο απαντά στο 90\% του συνολικού εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και στο 40\% στο ενδο-ευρωπαϊκό, καθιστώντας την ναυτιλία κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης.


Στη συνέχεια κ. Βαρβιτσιώτης ανέλυσε τις πολιτικές προτεραιότητες που διατρέχουν, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, τον πυλώνα «Θάλασσα». Συγκεκριμένα ανέφερε τη Διαφύλαξη και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, την έμφαση στη «Γαλάζια Ανάπτυξη» ως ευρωπαϊκή στρατηγική, την Έρευνα και Καινοτομία στη Θάλασσα, τη Νησιωτικότητα, τη Λιμενική Πολιτική, την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Διασυνοριακή συνεργασία και τη Διαχείριση των Αυξανόμενων Μεταναστευτικών Ροών στα Θαλάσσια Σύνορα.


Όπως είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας «στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για τη Ναυτιλία που θα λάβει χώρα στις 7.5.2014 στην Αθήνα η ενότητα που έχει επιλεχθεί είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών,, με την υιοθέτηση μίας Διακήρυξης που θα προάγει το πολιτικό διακύβευμα του Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια. Ο υπέρτατος στόχος τελικά είναι η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των εργασιών του Άτυπου Συμβούλιου Υπουργών Ναυτιλίας στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2014».Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης είπε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία ελέγχει το 40\% του παγκόσμιου tonnage και υπολογίζεται ότι συνεισφέρει 145 δις ευρώ στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ. «Η Ναυτιλία πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο του οράματος των Ευρωπαίων πολιτικών για μία ισχυρή και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ουσιαστικά την ανάκτηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Διαφορετικά θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο τομέας να αλλάξει σημαία ή να επανατοποθετήσει τις δραστηριότητες του εκτός Ευρώπης. Η Ναυτιλία είναι παγκοσμιοποιημένος κλάδος και πρέπει να αντιμετωπίζεται στην οπτική του παγκόσμιου ανταγωνισμού», επεσήμανε χαρακτηριστικά.


Το δικό του σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Έλληνας Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος και Πρόεδρος της ΕΜΑ Ι, Πρέσβης κ. Ανδρέας Παπασταύρου ο οποίο τόνισε ότι «Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή Ευρώπη».


Οι υψηλοί αξιωματούχοι των Κρατών Μελών της ΕΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση σχετικά με τη δομή και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, την οικονομική σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας της ΕΕ για την οικονομία της ΕΕ, τις προτεραιότητες της Ελληνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής και τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Προεδρία στην εξέταση των συναφών με τις θαλάσσιες μεταφορές νομοθετικών προτάσεων.


Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο πλωτό μουσείο «Ελλάς Λίμπερτυ» και στο τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων λιμένα Πειραιά (ΣΕΠ) ο οποίος αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα και μια από τις πιο επιτυχείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία έτη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!