Η Louis Cruises στην Εκτελεστική Επιτροπή της CLIA Europe

01.03.2014

Η Louis Cruises δέχθηκε πρόσκληση από την CLIA Ευρώπης, δηλαδή το Διεθνή Σύνδεσμο Εταιρειών Κρουαζιέρας, για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή του εν λόγω συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι η CLIA Ευρώπης εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του κόσμου που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Τα μέλη της αριθμούν τις 43 εταιρείες ενώ τα συνεργαζόμενα μέλη φθάνουν τα 36. Η CLIA Ευρώπης αποτελεί τον κυριότερο φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων των εταιρειών κρουαζιέρας στην Ευρώπη και διατηρεί στενούς δεσμούς με τις διάφορες Ευρωπαϊκές αρχές όπως την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών και τους μόνιμους τους εκπροσώπους, όπως επίσης και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ναυτιλιακής Ασφάλειας (EMSA). Η Εκτελεστική Επιτροπή της CLIA Ευρώπης αποτελεί το αρμόδιο σώμα για τη διοίκηση και διεύθυνση του Συνδέσμου και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εθνικών συνδέσμων σε κάθε χώρα.


Σχολιάζοντας την πρόσκληση συμμετοχής της Louis Cruises στην Εκτελεστική Επιτροπή αυτού του πανίσχυρου και εξαιρετικά σημαντικού συνδέσμου, ο Κυριάκος Αναστασιάδης, CEO της Louis Cruises ανέφερε: «Είναι για μας στη Louis Cruises μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της CLIA Ευρώπης και να μπορούμε έτσι να έχουμε άμεση και στενότερη συνεργασία με τους συναδέλφους μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προσβλέπουμε σε σκληρή και συλλογική δουλειά με στόχο την επίτευξη των ευγενών στόχων της CLIA Europe. Εκείνο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτή την ενεργή συμμετοχή μας, η Ελλάδα και η Ελληνική κρουαζιέρα αποκτά επίσημη φωνή στην Ευρώπη».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!