04.07.2018

Ι. Γιαννόπουλος : Δημιουργούμε μια νέα αγορά στη ναυτική εκπαίδευση

«Τα ελληνόπουλα, αλλά και οι εκτός Ελλάδος σπουδαστές, μπορούνε πλέον να αποκτήσουν δίπλωμα Ανθυποπλοιάρχου αναγνωρισμένο απ όλες τις χώρες, φοιτώντας στον Πειραιά.» Επισημαίνει ο κ Ιωάννης Γιαννόπουλος της GMC, από την έκθεση των Ποσειδωνίων, για την σημαντική αυτή μετεξέλιξη του ναυτιλιακού εκπαιδευτικού κέντρου GMC.

Πρόκειται για μια συνεργασία της GMC με την Φινλανδία και συγκεκριμένα με τη ABOA Mare, όπου ο σπουδαστής μετά από δυο έτη φοίτησης και δυο εξάμηνα θαλάσσια υπηρεσία, μπορεί να πάρει το δίπλωμα ανθυποπλοιάρχου.

Συνέντευξη: Μάρκος Κάντζιος
Camera: studio Panos Halkidis
www.maritimes.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!