Η Επιτροπή υποστηρίζει τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό

13.03.2014

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων πολλές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, έχουν πληγεί σκληρά από την οικονομική κρίση.

Αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που τις υποχρεώνουν να προσαρμοστούν σε νέες μορφές του επιχειρείν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές και χρηματοδότηση. Ο τουρισμός, η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός και η γαλάζια ανάπτυξη αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να επανενεργοποιηθούν οι ελληνικές ΜΜΕ και να ενισχυθεί η πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.


Για να διερευνηθούν οι δυνατότητες του τουριστικού τομέα ως παραγωγού ανάπτυξης και θέσεων εργασίας διοργανώθηκε χθες, 10/3 στην Αθήνα, Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό. Σήμερα δε 11/3, σε μια Αποστολή για την Ανάπτυξη, της οποίας ηγείται η Επιτροπή, συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα εκπρόσωποι από 145 περίπου εταιρείες για να συμμετάσχουν σε διμερείς συναντήσεις με 330 ΜΜΕ από όλη την Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων και την ανταλλαγή απόψεων για ευκαιρίες συνεργασίας.


Oμιλία της Επιτρόπου κ. Μαρίας ΔΑΜΑΝΑΚΗ στο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό

Σε κεντρική της ομιλία στο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε χθες, 10/3, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη μίλησε εκτενώς για το μέλλον του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.


Η Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. AntonioTajani, αρμόδιο για την Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, συνεργασία που υλοποιήθηκε μέσα από μία σειρά δράσεων στο συγκεκριμένο τομέα.


Στη συνέχεια, η κ. Δαμανάκη έκανε σύντομη αναφορά στο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη διαφυλάττει τα επιτεύγματά της και διατηρεί την ενότητά της παρά την κρίση που αντιμετωπίζει.


Ακόμα, έδωσε έμφαση στις δράσεις που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν σε μια προσπάθεια επιδιόρθωσης λαθών του παρελθόντος σε διάφορους τομείς του τουρισμού. Τονίζοντας ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς τομείς της θαλάσσιας οικονομίας που προωθεί η Στρατηγική της ΕΕ για Γαλάζια Ανάπτυξη, επεσήμανε τις σοβαρές προκλήσεις που κρύβονται πίσω από τα επιτυχή αποτελέσματα και τις δυνατότητες των παράκτιων περιοχών μας. Ο κατακερματισμός του κλάδου, η έντονη εποχικότητα της δραστηριότητας, η διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση που επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή πολιτική κατάσταση αποτελούν ορισμένες μόνο από αυτές τις προκλήσεις.


Τέλος, κλείνοντας, η Επίτροπος κ. Δαμανάκη υπογράμμισε το γεγονός ότι αξίζει να επενδύσουμε στον κλάδο του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού ώστε να γίνει πιο βιώσιμος και συνεπώς να λειτουργήσει καταλυτικά για την οικονομική ανάκαμψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.


Πλήρες κείμενο της ομιλίας (αγγλικά και ελληνικά)

Περισσότερες πληροφορίες

Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός


Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός ως πυλώνας της εμβληματικής στρατηγικής «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί ζωτική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ιδίως στις παράκτιες περιοχές που συχνά υποφέρουν από υψηλή ανεργία. Απασχολεί σχεδόν 3,2 εκατομμύρια άτομα και παράγει προστιθέμενη συνολική αξία ύψους 183 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας.


Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει πρόσφατα μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη. Προτείνονται 14 μέτρα που θα επιτρέψουν στις παράκτιες περιφέρειες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και βιώσιμη απασχόληση. Με τη νέα στρατηγική καλούνται οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου, οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τα μέτρα της ΕΕ.


http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/touris\%20m/index_el.htm


http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_el.htm


Προς ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις


Το περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές κατά την τελευταία τετραετία. Οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία νέας επιχείρησης. Τα βήματα για τις διαδικασίες αδειοδότησης μειώθηκαν από 24 σε 7. Με τις διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν μειώθηκε η διοικητική επιβάρυνση των ΜΜΕ και περιορίστηκαν οι σχετικές δαπάνες.


Ανταποκρινόμενη, η Επιτροπή δημιούργησε το COSME, ένα νέο πρόγραμμα για τις ΜΜΕ ύψους 2,3 δισ. ευρώ με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε ξένες αγορές, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η υποστήριξη των επιχειρηματιών. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ελληνικές, να αντιμετωπίσουν την σημερινή κρίση δανεισμού παρέχοντάς τους πάνω από 22 εκατ. ευρώ σε ενυπόθηκα δάνεια κατά την επόμενη επταετία (IP/13/1135).


Το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 δημιούργησε πρόσφατα νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Περιλαμβάνει ένα νέο «Μέσο για ΜΜΕ» το οποίο (με την υποστήριξη του Δικτύου Enterprise Europe) θα υποστηρίξει καινοτόμες ΜΜΕ από την σύλληψη μιας καινοτόμου ιδέας μέχρι την τελική δημιουργία του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η διάθεση στο εμπόριο θα αποτελεί στη συνέχεια ευθύνη των εταιρειών.


Κύριοι οικονομικοί τομείς στην Ελλάδα


Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό τομέα στην Ελλάδα και ο τουρισμός αποτελεί κύριο κλάδο από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Το 2011 ο τουρισμός και τα ταξίδια αντιστοιχούσαν στο 18,4\% της συνολικής απασχόλησης και στο 16,5 του ΑΕΠ[1]. Η Ελλάδα έχει επίσης ισχυρή εξειδίκευση στην βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων. Άλλοι σημαντικοί κλάδοι είναι τα μέταλλα, τα χημικά, τα τσιμέντα και τα κλωστοϋφαντουργικά. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Οι έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 15\% του παγκόσμιου ναυτιλιακού δυναμικού. Στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αναδιάρθρωση της οικονομίας υπέρ των επενδύσεων και της ανάπτυξης που ωθείται από τις εξαγωγές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!