Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

28.02.2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα στρατηγική για τη στήριξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη.

Αναγνωρίζοντας το δυναμικό του τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης, η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει 14 δράσεις της ΕΕ που αναμένεται να βοηθήσουν παράκτιες περιοχές και επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην ενίσχυση της θέσης του τομέα ως κινητήριας δύναμης της «γαλάζιας οικονομίας» στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις συμπληρώνονται από αναλυτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα.


Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων του παράκτιου τουρισμού στην Ευρώπη, δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομίας, προώθηση του οικοτουρισμού και δημιουργία διαδικτυακού οδηγού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ώστε να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις. Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές αρχές και ο κλάδος θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κατάρτιση και υλοποίηση αυτών των δράσεων.


Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Στη στρατηγική μας για τη ‘Γαλάζια Ανάπτυξη’, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός παρουσιάζεται ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, κυρίως στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται συχνά από υψηλή ανεργία. Είναι ευθύνη μας να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να αναπτυχθεί και να ευημερήσει, καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών».


Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε σχετικά: «Θεωρώ ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, γύρω από τον οποίο θα μπορούσαν να οικοδομηθούν στοχευμένες, συνεπείς και ολοκληρωμένες πολιτικές. Η θέσπιση μιας στρατηγικής ειδικά για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό υπογραμμίζει το δυναμικό του σημαντικού αυτού τουριστικού τομέα και τον ρόλο που μπορεί αυτός να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως των νέων».


Παρά τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητές του, ο τομέας παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει η νέα αυτή στρατηγική, όπως κενά δεδομένων και γνώσεων, ασταθή ζήτηση, υψηλή εποχικότητα, έλλειψη επαρκών δεξιοτήτων και καινοτομίας και δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Οι δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική που παρουσιάστηκε σήμερα επικεντρώνονται στη στήριξη του τομέα με στόχο να εξαλειφθούν αυτά τα εμπόδια και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για τις επενδύσεις. Συγχρόνως, η στρατηγική αυτή θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του τομέα, στη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αποκόμιση σημαντικών οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών και, γενικότερα, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.


Ιστορικό


Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον λεγόμενο «τουρισμό της παραλίας», τον ναυτικό τουρισμό και τον τουρισμό κρουαζιέρας και πλοίων αναψυχής, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομία πολλών παράκτιων περιοχών και νησιών στην Ευρώπη.


Απασχολεί γύρω στα 3,2 εκατ. άτομα και δημιουργεί για την οικονομία της ΕΕ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 183 δισ. ευρώ, που ξεπερνά το ένα τρίτο του ακαθάριστου προϊόντος της θαλάσσιας οικονομίας. Ο τουρισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας: το 2013, ο αριθμός διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία ή παρεμφερή καταλύματα στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 1,6\% σε σχέση με το 2012 φθάνοντας το νούμερο ρεκόρ των 2,6 δισ. διανυκτερεύσεων[1].


Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των ακτών και των θαλασσών θα συμβάλει στον πλούτο και την ευημερία των παράκτιων περιοχών και της οικονομίας της ΕΕ γενικότερα, και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό.


Η σημερινή στρατηγική θα συζητηθεί σε συνέδριο που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν διοικητικές αρχές, επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα ξεκινήσει κατά τους προσεχείς μήνες.


Πληροφορίες 


source:http://ec.europa.eu

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!