Η ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA πιστοποιείται με το ISO 26000

04.06.2014

Η ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA, πιστοποιείται από τον Bureau Veritas σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000 το πρώτο παγκόσμιο εθελοντικό πρότυπο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

(αριστερά) Βίκτωρ Ρέστης, Λάμπρος Χαχάλης

Κατά τη διάρκεια της δεξιώσεις που διοργάνωσε ο Bureau Veritas Hellas SA στο Ecali Club στις 30 Μαΐου 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδος και Εύξεινου Πόντου, κ. Λάμπρος Α.Χαχάλης παρουσίασε τη σχετική έκθεση αξιολόγησης στους κ.κ. Βίκτωρ Ρέστη και ο Γιώργο Σαρρή.


Όπως δήλωσε ο κ. Χάχαλης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, «Εμείς, στο BV, υποστηρίζουμε καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της βιώσιμης δράσεις. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την εταιρεία, η οποία είναι η πρώτη στην Ελλάδα με μια τέτοια έκθεση αξιολόγησης. Είναι ένα άλμα προς τα εμπρός στην πορεία της επιχείρησης και ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση του οργανισμού σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών σε όλο το στόλο της”


Τα βασικά πλεονεκτήματα του ISO 26000 είναι πως προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστικότητα της κάθε εταιρείας, εκσυγχρονίζει τις εσωτερικές διαδικασίες και διασφαλίζει την υλοποίηση της δέσμευσης για την κοινωνική ευθύνη και την αειφορία, προστατεύει την εικόνα του σήματος, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων, προσελκύει τους επενδυτές.


Ο Bureau Veritas Hellas Α.Ε. είναι η πρώτη Ανεξάρτητη Αρχή για να εκτελέσει την εν λόγω αξιολόγηση Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, οι ελεγκτές έχουν εκτενή γνώση των συγκεκριμένων τομέων της βιομηχανίας και των τοπικών αρχών, η οποία τους επιτρέπει να παρέχουν λύσεις προσαρμοσμένες στις διάφορες ανάγκες.


ISO 26000 CSR Award


Bureau Veritas Hellas evaluated and assessed ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A according to ISO 26000, the first global voluntary Standard on Corporate Social Responsibility.


During Bureau Veritas Hellas S.A. reception held in Ecali Club on May 30, 2014, the Regional Chief Executive for the Hellenic & Black Sea Region, Mr. Lambros A. Chahalis presented the relevant evaluation report to Messrs. Victor Restis and George Sarris.


As Mr. Chachalis commented during the presentation, “We, at BV, supporting innovative solutions to improve sustainable actions, are very happy to present to the company, being the first in Greece, such an evaluation report. This management’s decision was greeted as a major leap forward in the firm’s trajectory since its founder’s, Mr. Stamatios Restis’s era, and one that further enhances the organization’s commitment in all aspects of safety, environmental and seafarers’ conditions of employment across the ships of its whole fleet.”


The key benefits of ISO 26000 evaluation offers strategic advantage within each company’s competitive industry, streamlines internal processes and assures the implementation of commitment to social responsibility and sustainability ,protects the brand image and increases customer and employee satisfaction and attracts investors and sponsors concerned with social responsibility and sustainable development.


Bureau Veritas Hellas S.A. is the first Independent Organization to perform such Social Responsibility evaluation in Greece, our auditors have extensive knowledge of specific industry sectors and local regulations, which enables them to provide solutions adapted to various needs.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!