Η Ελλάδα στην 35η θέση της κατάταξης των χωρών με τη μεγαλύτερη Κοινωνική Πρόοδο για το 2014

03.05.2014

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου δημοσιεύτηκε με σκοπό να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της προόδου και της ανάπτυξης παγκοσμίως. Τα πορίσματα δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δε συνεπάγεται πάντα την κοινωνική πρόοδο.

Η Ελλάδα κατέλαβε την 35η θέση στην κατάταξη των χωρών με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο παγκοσμίως σύμφωνα με ένα νέο σημαντικό δείκτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI). Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 κατατάσσει 132 χώρες βάσει της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το υψηλότερο ΑΕΠ αποφέρει κέρδη, ιδιαιτέρως στις «Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες». Ωστόσο, τα αυξημένα εισοδήματα δεν εγγυώνται βελτίωση όσο αφορά στη «Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος», στην «Υγεία και την Ευημερία» και στην «Παροχή Ευκαιριών».


Μετρώντας τα αποτελέσματα της κοινωνικής προόδου μιας χώρας, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 –ο οποίος κατατάσσει 132 χώρες βάσει της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής απόδοσής τους- εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μιας χώρας σε σύγκριση με άλλες χώρες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ του ιδίου επιπέδου. Η Ελλάδα χάρη στη βαθμολογία της κοινωνικής προόδου της, καταλαμβάνει την 35η θέση ανάμεσα στις 132 χώρες της κατάταξης, θέση λίγο χαμηλότερη από τη θέση στην οποία κατατάσσεται με κριτήριο το ΑΕΠ της, 31η στις 132. Με κριτήριο τις Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες, η Ελλάδα κατατάσσεται σε καλή θέση, 29η στις 132. Με κριτήριο τη Διατροφή και τη Βασική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη καταλαμβάνει υψηλή θέση, 7η στις 132, ενώ, λιγότερο καλή θέση καταλαμβάνει με κριτήριο το Νερό και την Υγιεινή, 22η. Με κριτήριο τα Θεμέλια της Ευζωίας, η Ελλάδα κατατάσσεται 41η με υψηλή πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση (19η θέση στις 132). Επίσης, με γνώμονα την Υγεία και την Ευζωία παρουσιάζει καλή κατάταξη, κερδίζοντας την 23η θέση – με δυνατά σημεία το καλό προσδόκιμο ζωής, την απουσία μεταδοτικών θανάσιμων ασθενειών στις ηλικίες 30-70 και το χαμηλό δείκτη παχυσαρκίας. Όσον αφορά στην παροχή ευκαιριών, η Ελλάδα κατατάσσεται 43η στις 132 με καλή πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση με κριτήριο την οποία κατατάσσεται 22η.


Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου, ο οποίος δημιουργήθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή του Harvard Business School, κ. Michael E. Porter, σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και άλλους οικονομικούς δείκτες συμβάλλοντας στο να γίνει αντιληπτή ολόκληρη η εικόνα της απόδοσης μιας χώρας.


Ο καθηγητής Michael E. Porter ανέφερε: «Μέχρι τώρα, η υπόθεση ήταν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευζωίας. Ωστόσο, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου εντοπίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι παντού η ίδια. Μολονότι το υψηλότερο ΑΕΠ συσχετίζεται με την κοινωνική πρόοδο, η σύνδεση αυτή γίνεται αυθαίρετα. Σε περιπτώσεις χωρών που έχουν ΑΕΠ των ιδίων επιπέδων, εντοπίζουμε ότι ορισμένες από αυτές επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προόδου συγκριτικά με τις υπόλοιπες


Ο κ. Michael Green, Executive Director, Social Progress Imperative, δήλωσε: «Η οικονομική ανάπτυξη δεν οδηγεί αυτομάτως στην κοινωνική πρόοδο. Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου καταδεικνύει ότι για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η φτώχια και η ανισότητα, δεν αρκεί η οικονομική ανάπτυξη».


Ο κ. Steve Almond, Πρόεδρος, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global), επεσήμανε: «Προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και να ενδυναμωθεί η κοινωνία χρειάζεται ένας καλύτερος τρόπος αξιολόγησης της κοινωνικής προόδου».


Η κ. Sally Osberg, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Skoll Foundation, δήλωσε: «Το να κάνεις την κοινωνική πρόοδο πραγματική επιτακτική ανάγκη σημαίνει να τοποθετείς την πρόοδο της ανθρωπότητας και της ευζωίας επί ίσοις όροις με το ΑΕΠ».


Παγκόσμιες τάσεις:


· Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου καταδεικνύει έναν ευρύ θετικό συσχετισμό μεταξύ της οικονομικής απόδοσης (η οποία μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), και της κοινωνικής προόδου. Οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο: η Νέα Ζηλανδία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ $25.858* κατατάσσεται 1η στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, ενώ το Τσαντ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ $1.870* βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση της κατάταξης.


· Ωστόσο, ο Δείκτης καταδεικνύει ότι η οικονομική απόδοση δεν εξηγεί εξ ολοκλήρου την κοινωνική πρόοδο. Η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην κατάταξή μας, η Νορβηγία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ $47.546*, κατατάσσεται 5η πολύ μετά τη Νέα Ζηλανδία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σχεδόν το μισό από της Νορβηγίας. Παρομοίως, στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται το Τσαντ το οποίο έχει πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ $1.870* από τη Λιβερία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ $560*, που κατατάσσεται 120η. Αυτό το πρότυπο επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης: για παράδειγμα παρά το χαμηλό επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τζαμάικα, η ίδια χώρα αποδίδει καλύτερα από την Κίνα.


· Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου αλλάζει ανάλογα με την αύξηση των εισοδημάτων.


o Στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα, οι μικρές διαφορές στο ΑΕΠ συνδέονται με τις μεγάλες διαφορές στην κοινωνική πρόοδο. Για παράδειγμα, με γνώμονα το «Νερό και την Υγιεινή» και τη «Στέγη», παρατηρείται μεγάλο άλμα βελτίωσης μεταξύ των αποτελεσμάτων χωρών με χαμηλά εισοδήματα και των αποτελεσμάτων χωρών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.


o Ωστόσο, όσο οι χώρες φτάνουν τα υψηλά εισοδηματικά επίπεδα, τα «εύκολα» κέρδη στην κοινωνική πρόοδο που προέρχονται από την οικονομική ανάπτυξη δείχνουν να εξαντλούνται και η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη φέρνει νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, με κριτήριο τη Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος –που εξετάζει δείκτες όπως είναι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου- οι χώρες με υψηλά εισοδηματικά επίπεδα εμφανίζουν λίγο καλύτερη απόδοση συγκριτικά με τις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα. Πραγματικά, όσο οι οικονομίες των χωρών με χαμηλά εισοδήματα αναπτύσσονται, μπορούν να αναμένουν τη Βιωσιμότητα των Οικοσυστημάτων τους να επιδεινώνεται πριν να βελτιωθεί.


· Για τις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα η οικονομική ανάπτυξη δε θα έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα τη σημαντικά βελτιωμένη κοινωνική πρόοδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την «Προσωπική Ασφάλεια» μόνο όταν οι χώρες αγγίζουν το status υψηλού εισοδήματος ο αριθμός ανθρωποκτονιών, βίαιων εγκλημάτων, οι θάνατοι μειώνονται σημαντικά, αλλά ακόμη και τότε, υπάρχoυν διαφορές μεταξύ χωρών με υψηλά εισοδήματα. Μέχρι τότε οι βελτιώσεις στην προσωπική ασφάλεια, μεταξύ χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παραμένουν περιορισμένες.


· Τα υψηλά εισοδηματικά επίπεδα του ΑΕΠ οδηγούν στην ικανοποίηση των «Βασικών Ανθρώπινων Αναγκών», αλλά δεν εγγυώνται αυξημένη «Παροχή Ευκαιριών» για τους πολίτες. Όταν οι χώρες επιτυγχάνουν υψηλό εισοδηματικά status στην καταμέτρηση της «Παροχής Ευκαιριών» -η οποία λαμβάνει υπόψη στοιχεία που περιλαμβάνουν τα «Προσωπικά Δικαιώματα» και «Ανοχή και Συμμετοχικότητα» –εμφανίζουν σημαντικές βελτιώσεις σε αυτή την αξιολόγηση. Οι μετρήσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών αυτών με υψηλά εισοδήματα, πολύ περισσότερο από ό,τι στις «Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες» -που αξιολογούν παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του «Νερού και της Υγιεινής» και της «Βασικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης» – και που όλες οι χώρες με υψηλά εισοδήματα παρουσιάζουν ευνοϊκή βαθμολογία.


· Παγκόσμιες τάσεις: η πλειονότητα των χωρών παρουσιάζει καλή απόδοση στην ικανοποίηση των βασικών ιατρικών αναγκών των πολιτών της και το ίδιο ισχύει για τις μετρήσεις στις εγγραφές βασικής εκπαίδευσης και για τον αλφαβητισμό των ενηλίκων. Αυτό μπορεί επίσης, να οφείλεται στο θετικό αντίκτυπο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας οι οποίοι εστίαζαν σε αυτές τις περιοχές. Για την επιτάχυνση της προόδου σε ζητήματα όπως είναι η Προσωπική Ασφάλεια, η Πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση και η Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος, όπου ο κόσμος δεν παρουσιάζει τόσο καλή απόδοση, απαιτείται παρόμοια συντονισμένη προσπάθεια.


Τα βασικά ευρήματα:


· Η Νέα Ζηλανδία είναι φέτος η χώρα με την καλύτερη απόδοση.


· Η Ολλανδία είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


· Ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από τις G8.


· Η Σλοβενία και η Εσθονία είναι τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά «success stories» με βαθμολογίες καλύτερες από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση η οποία την κατατάσσει σε θέση χαμηλότερη από εκείνες των χωρών του Σοβιετικού μπλοκ όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία.


· Η Κόστα Ρίκα και η Ουρουγουάη είναι οι χώρες με την καλύτερη απόδοση στη Λατινική Αμερική.


· Η Βραζιλία από τις BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση και ακολουθείται από τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία.


· Εκτός της Βραζιλίας, οι BRICS σημειώνουν χαμηλή απόδοση στην κοινωνική πρόοδο, καταδεικνύοντας ότι για την Κίνα και την Ινδία συγκεκριμένα, η ταχεία οικονομική πρόοδος δε σημαίνει καλύτερη ζωή για τους πολίτες της.


Κατατάξεις που εντυπωσιάζουν:


· Οι Η.Π.Α. καταλήγουν στη 16η θέση, θέση χαμηλότερη από εκείνη του Καναδά (7η) και του Ηνωμένου Βασιλείου (13η). Ο Δείκτης εντοπίζει πολλές ενδιαφέρουσες περιοχές στις οποίες οι Η.Π.Α. συστηματικά παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση συγκριτικά με χώρες ιδίου επιπέδου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τον κ. Michael Green, Executive Director of the Social Progress Imperative.


· Η Ρωσία κατετάγη 80ή στο Δείκτη, πιο κάτω από την Ουκρανία (62η) και τη Γεωργία (66ή).


· Η Ινδία κατέλαβε την 102η θέση στο Δείκτη, κάτω από το Μπαγκλαντές (99η) και τη Σρι Λάνκα (85η).


Οι υψηλότερες πέντε αποδόσεις:


1. Νέα Ζηλανδία – με υψηλή βαθμολογία ειδικά στα πολιτικά δικαιώματα, στην πρόσβαση στις σύγχρονες επικοινωνίες και στην εγγραφή στη βασική εκπαίδευση. Αυτό το επίτευγμα είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας είναι $25.875* (στην 25η θέση παγκοσμίως).


2. Ελβετία – με καλή βαθμολογία στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, την προσωπική ασφάλεια, το προσδόκιμο ζωής και τις θρησκευτικές ελευθερίες.


3. Ισλανδία – με συστηματικά καλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες, ιδιαιτέρως στην ανοχή και την συμμετοχικότητα και στην πρόσβαση στην πληροφορία και τις επικοινωνίες. Όπως η Νέα Ζηλανδία αυτή η κατάταξη εντυπωσιάζει γιατί η Ισλανδία αποδίδει καλύτερα παρά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ύψους $33.880* (13η θέση παγκοσμίως).


4. Ολλανδία – με καλή βαθμολογία στο νερό και την υγιεινή, την πρόσβαση στην πληροφορία και τις επικοινωνίες, τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και τα πολιτικά δικαιώματα.


5. Νορβηγία – με καλή βαθμολογία στην προσωπική ασφάλεια, τη χρήση του διαδικτύου, την ελευθερία του τύπου και τη βασική ιατροφαρμακευτική φροντίδα


Ο κ. Γεώργιος Δ. Καμπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδας δήλωσε: «Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου υπερβαίνει τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας του οποίου τώρα ηγείται το World Economic Forum παρουσιάζοντας μια νέα οπτική που αναγνωρίζει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται τόσο για την οικονομική πρόοδο, όσο και για τις ευρύτερες έννοιες της ευημερίας. Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου δίνει στην Ελλάδα μια καλή κατάταξη. Ωστόσο, για να βελτιωθεί η κοινωνική μας πρόοδος, οι πολιτικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2013-2014 του World Economic Forum κατατάσσει την Ελλάδα στην 137η θέση ανάμεσα στις 144 χώρες λόγω της «σπατάλης των δημόσιων πόρων». Είναι τραγική η σπατάλη των εσόδων που συγκεντρώνονται από τους φόρους. Προφανώς, αν τα έσοδα τα οποία συγκεντρώνονται από τους φόρους αξιοποιούνται με καλύτερο τρόπο, ο δείκτης της κοινωνικής προόδου μας θα βελτιωθεί σημαντικά.».


Η κα. Sally Osberg, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Skoll Foundation, δήλωσε: «Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου δίνει προτεραιότητα και μετρά ό,τι έχει σημασία, αξιοποιώντας ποικίλα δεδομένα -από τις βασικές ανάγκες όπως είναι η υγεία ως και την εγγύηση παροχής ευκαιριών, όπως είναι η εκπαίδευση και τα δικαιώματα. Ο Δείκτης είναι ένα εργαλείο που αλλάζει τους κανόνες, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς ώστε να προάγουν τη συλλογική ευθύνη και να ρίξουν φως στις ευκαιρίες για επενδύσεις και για εύρεση λύσεων. Ως το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για αποσύνδεση της κοινωνικής προόδου από την οικονομική ανάπτυξη, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου θα οδηγήσει τις χώρες σε μια πορεία προς έναν πιο ειρηνικό, ευημερών και βιώσιμο κόσμο».


Ο κ. Almond προσέθεσε: «Η Deloitte συνεργάζεται με την Social Progress Imperative και άλλους οργανισμούς καθώς πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις παίζουν σπουδαίο ρόλο συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσιμων ζητημάτων και ο Δείκτης είναι ένα εργαλείο που μπορεί να πυροδοτήσει τη συλλογική δράση εκ μέρους επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ευρύτερης κοινωνίας».


Ο καθηγητής Michael E. Porter δήλωσε: «Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου είναι η πιο συμμετοχική και φιλόδοξη προσπάθεια που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τον ορισμό και τη μέτρηση της κοινωνικής προόδου με τρόπο κατανοητό. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ευημερίας μιας χώρας ως κοινωνίας που μπορεί να συγκριθεί και να αξιολογηθεί έναντι της οικονομικής απόδοσης. Ελπίζουμε ότι όπως το ΑΕΠ είναι ένας δεδομένος τρόπος μέτρησης της οικονομικής επιτυχίας, έτσι ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου θα γίνει ευρέως αποδεκτός ως τρόπος μέτρησης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επιτυχίας.»


«Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου έχει σχεδιαστεί για να απεικονίσει όλο το εύρος των ζητημάτων που καθορίζουν την κοινωνική πρόοδο, για να αξιολογήσει την απόδοση μιας χώρας και για να εντοπίσει σημεία προς βελτίωση. Ο Δείκτης χρησιμοποιεί επιμέρους δείκτες που μετρούν περισσότερο τα αποτελέσματα –όπως είναι το προσδόκιμο ζωής, ο αλφαβητισμός και η ελευθερία της προσωπικής επιλογής– παρά τις επιβαρύνσεις όπως είναι τα δημόσια έξοδα ή η νομοθεσία που ψηφίστηκε. Και επειδή, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου μετρά απευθείας και με τρόπο κατανοητό τα κοινωνικά αποτελέσματα, χωριστά από τους οικονομικούς δείκτες, μας επιτρέπει – για πρώτη φορά να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής προόδου


Ο οργανισμός Social Progress Imperative δημιούργησε το Δείκτη Κοινωνικής Προόδου σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς από το Harvard Business School και το Massachusetts Institute of Technology (MIT), καθώς και άλλους ηγετικούς διεθνείς οργανισμούς από τους χώρους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και της φιλανθρωπίας συμπεριλαμβανομένων των Cisco, Compartamos Banco, Deloitte Global και εταιριών μελών (Deloitte), Fundación Avina, και Skoll Foundation.


Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανάλυση του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου 2014, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Social Progress Index


*Ορισμός κατά κεφαλήν ΑΕΠ:


Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου χρησιμοποιεί τον ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας: «Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βασίζεται στην ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). Το ΙΑΔ ΑΕΠ είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μετά από μετατροπή του στο διεθνές δολάριο χρησιμοποιώντας μονάδες ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Το διεθνές δολάριο έχει την ίδια αγοραστική δύναμη με το αμερικάνικο δολάριο ως προς το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ στις τιμές των αγοραστών είναι το ποσό της προστιθέμενης ακαθάριστης αξίας από όλους τους εγχώριους παραγωγούς στην οικονομία μαζί με τους φόρους κάθε προϊόντος και χωρίς επιδοτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αξία των προϊόντων. Υπολογίζεται χωρίς αφαιρέσεις για την αποτίμηση των κατασκευασμένων στοιχείων ή για την εξάντληση και την υποβάθμιση των φυσικών πηγών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε σταθερές τιμές διεθνών δολαρίων του 2005.» http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD


Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα


Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες και με περίπου 200.000 επαγγελματίες που έχουν δεσμευθεί να γίνουν πρότυπα αριστείας, η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών.


Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περίπου 500 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!