Η EEL ενισχύει τη σχέσεις της με τη Ναυτιλία

22.05.2024

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics φέτος για πρώτη φορά λαμβάνει μέρος στα Posidonia, με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες κορυφαία στελέχη της αγοράς από τη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική.

Στα πλαίσια αυτά υλοποίησε στις 17.05.24, Pre Posidonia Cocktail Event, στα Εντυπωσιακό Μέγαρο της V.Ships Greece, κατά τη διάρκεια του οποίου υπεγράφησαν και δύο MoUs με το ΕΛ.Ι.Ν.Τ, αλλά και τη WIMA. Στα πλαίσια των στρατηγικών συνεργασιών της EEL η ενίσχυση των σχέσεων τόσο με τη Ναυτιλία όσο και με την Περιναυτιλία είναι πολύ σημαντικές. Οι κοινές δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά και μελέτες που αφορούν κοινά σημεία ενδιαφέροντος, όπως τα Maritime Logistics ή τις τεχνολογίες και τα ενναλακτικά καύσιμα που θα επικρατήσουν στο μέλλον στις μεταφορές, θα προσδώσουν σημαντική πληροφόρηση στα μέλη και των τριών φορέων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!