Η Arcadia Ship Management επιλέγει Hudson Tactix για ιατρική φροντίδα των ναυτικών της

04.06.2014

Η Arcadia Ship Management, ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργήσει μια εταιρική σχέση με την Hudson Tactix , ένα τμήμα της Hudson Analytix , για να μεριμνήσει για τα μέλη του πληρώματος της ναυτιλιακής εταιρείας να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία τους στα ύδατα των ΗΠΑ.

Arcadia Ship Management Co Ltd. selects Hudson Tactix to assist with its Mariner Health Program in the US.


Arcadia Ship Management (http://www.arcadiasm.gr/ ). Inc announced that It has established a partnership with Hudson Tactix, a division of Hudson Analytix, to arrange for the company’s crewmembers to receive the best possible health care while in US waters. By utilizing Hudson Tactix’s “Crew Medical Assistance Program”, Arcadia Ship Management & Aegean Bulk Co. are ensuring that when a mariner needs medical assistance while in US ports, they will have access to a program which provides 24-hour medical assistance. Further, Arcadia Ship Management & Aegean Bulk Co. through its affiliation with Hudson Tactix and its Maritime Medical Bill Review program is making certain that its US health costs are properly reviewed and audited. Hudson Tactix achieves medical bill reductions which are amongst the highest in the industry.


Cynthia A. Hudson, CEO of Hudson Analytix – a leading international maritime consultancy headquartered in Philadelphia, PA, USA commented “We are proud to work with Arcadia Ship Management and Aegean Bulk Co. Inc. We are confident that our Crew Medical Assistance Program and our Maritime Medical Bill Review program will aide them in meeting the challenges of the maritime industry in 21st century”.


For more information concerning the above programs or to assist with your maritime compliance needs please contact +1.856.342.7500 or visit us http://www.hudsonanalytix.com/

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!