Η Saronic Ferries πρωτοπορεί στην μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία

07.12.2023

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική αποστολή στη Νορβηγία

Εξερεύνηση των τελευταίων τάσεων και πρακτικών στην ηλεκτροκίνηση και την υβριδοποίηση επιβατηγών πλοίων

Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2023 – Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για πλήρη μετάβαση προς τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2040, η Saronic Ferries συμμετείχε σε εκπαιδευτική αποστολή στη Νορβηγία, με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση με τις τεχνολογίες ηλεκτροπρόωσης στην ακτοπλοΐα.

Η 3ήμερη επίσκεψη, που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου, αποσκοπώντας στην κατανόηση και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για πλοία κοντινών αποστάσεων από την ελληνική αγορά.

Συμμετέχοντες στη σημαντική αυτή συνάντηση ήταν ο Γιώργος Παπαϊωαννίδης, συνιδρυτής της Saronic Ferries με ευρεία δραστηριότητα στην αγορά πλοίων μικρών αποστάσεων, εκπροσωπώντας παράλληλα και την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού και ο Ιωσήφ Λεφάκης, διαχειριστής και συνιδρυτής της Saronic Ferries, εκπροσωπώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία για τη μελέτη ενός από τα πιο καινοτόμα και πλέον ώριμα projects ηλεκτροκίνητων πλοίων στην Ελλάδα, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη από τα Ποσειδώνια 2022. Η κοινή τους συμμετοχή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Saronic Ferries στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη των εκπροσώπων της στη Νορβηγία προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για εξερεύνηση των τελευταίων τάσεων και πρακτικών στην ηλεκτροκίνηση και την υβριδοποίηση επιβατηγών πλοίων, με δεδομένο ότι η πορεία της Νορβηγίας στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί όχι μόνο πρότυπο για επιχειρηματική αποδοτικότητα, αλλά και ένα φάρο για την περιβαλλοντική διαχείριση στις θαλάσσιες βιομηχανίες.

Από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου η Saronic Ferries συμμετείχε σε μια πληθώρα εκπαιδευτικών συναντήσεων, σε συνεχείς διαλόγους, καθώς και σε επισκέψεις στον Νορβηγικό Νηογνώμονα DNV, στην κατασκευάστρια μπαταριών Corvus αλλά και σε πλοία με ηλεκτροπρόωση, αντλώντας σημαντικές γνώσεις από την προηγμένη Νορβηγική προσέγγιση στην υλοποίηση πράσινων, βιώσιμων πλοίων. Αυτές οι γνώσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα για τη διαμόρφωση των μελλοντικών στρατηγικών της Saronic Ferries προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.

Η Saronic Ferries, όπως έχει ανακοινωθεί, εκπονεί από το 2020 τη μελέτη ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου ferry για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων στις γραμμές του Σαρωνικού που ήδη εξυπηρετεί με στόλο 5 συμβατικών πλοίων. Η μελέτη έχει ήδη υλοποιηθεί με το Ολλανδικό γραφείο C-Job και εξασφαλίσει από το καλοκαίρι του 2023 την έγκριση της αρχικής μελέτης (AiP) από τον Νορβηγικό Νηογνώμονα DNV.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!