H Hellenic Seaplanes βγάζει στο φως γιατί δεν προχωράνε τα υδατοδρόμια στις λίμνες …

22.07.2014

Η HELLENIC SEAPLANES A.E. εδώ και 18 μήνες αναπτύσσει δυναμικά το πρώτο δίκτυο υδατοδρομίων στην χώρα μας, σε μία εξολοκλήρου ιδιωτική επένδυση ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και καθιστώντας προσβάσιμες πολλές επί της ουσίας αποκλεισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Στην προσπάθειά της αυτή η εταιρεία, παρά την ξεκάθαρη βούληση τόσο της κυβέρνησης όσο και όλων των κεντρικών ή τοπικών εμπλεκομένων φορέων, έρχεται συχνά αντιμέτωπη με το «τέρας» της γραφειοκρατείας. Επειδή το «τέρας» αυτό αποδυναμώνεται όταν έρχεται στο φως, αποφασίσαμε να το εκθέσουμε για να μην περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς υδροπλάνα.


Η παρούσα ενημέρωση αφορά την ανάπτυξη υδατοδρομίων στις λίμνες.


Ενώ η διαδικασία κατοχύρωσης δικαιώματος χρήσης χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων έχει πλέον αποσαφηνιστεί και εφαρμόζεται, κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί στις περιπτώσεις των λιμνών. Αντιθέτως, τα σχετικά αιτήματα της Hellenic Seaplanes παραμένουν μετέωρα στις κεντρικές ή κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστικά να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος ή να έχει προταθεί κάποια εφαρμόσιμη διέξοδος.


Ειδικότερα, από αρχές του 2014, η εταιρεία υπέβαλλε αιτήσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παρόχθιων περιοχών της τάξης των 150 τ.μ. με σκοπό την ανάπτυξη της χερσαίας υποδομής υδατοδρομίων στις πιο κάτω λίμνες:


1. Τριχωνίδα


2. Βεγορίτιδα


3. Καϊάφα


4. Πολυφύτου


5. Παμβώτιδα


6. Μεγάλη Πρέσπα


7. Κερκίνη


Τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη υδατοδρομίων στις λίμνες συνοψίζονται ως ακολούθως:


· Οι περιοχές των λιμνών εντάσσονται σε πλαίσια είτε ειδικής προστασίας (τόποι ιστορικοί ή/και ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 κλπ, είτε προκαθορισμένων χρήσεων ή γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού που δεν περιλαμβάνουν την λειτουργία υδατοδρομίων.


· Εξακολουθεί να υπάρχει νομοθετικό κενό σε σχέση με το ποιος είναι ο φορέας διαχείρισης της εσωτερικής υδάτινης επιφάνειας των λιμνών. Το κενό αυτό είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σοβαρότατη εμπλοκή εφόσον αποσαφηνιστούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, κατά την διάρκεια εξέτασης του φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίων στις λίμνες.


· Ο όγκος των συμπληρωματικών εγγράφων που ζητείται, αφενός είναι αδικαιολόγητα μεγάλος, αφετέρου και παρόλο που όλα τα ζητούμενα έγγραφα κατατέθηκαν το συντομότερο δυνατό από την σχετική ειδοποίηση που έλαβε η εταιρεία, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος μέχρι στιγμής.


· Αρκετές φορές παρατηρούνται αντιγνωμίες μεταξύ τοπικών εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών που ουδόλως αφορούν την αίτηση ανάπτυξης υδατοδρομίου, αλλά ωστόσο δυσχεραίνουν επιπρόσθετα την ήδη προβληματική διαδικασία.


Αξίζει δε να γίνει ιδιαίτερη μνεία για την περίπτωση της Τριχωνίδας που ήταν και η πρώτη αίτηση της εταιρείας για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλίμνιας περιοχής. Αρχικά υποβλήθηκε αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας για επιφάνεια δίπλα ακριβώς από το αλιευτικό καταφύγιο, στη θέση «ΑΜΠΑΡΙΑ». Με το υπ’ αριθμ. 358/Φ.410/313/25.02.2014 έγγραφό της, η Κτηματική Υπηρεσία γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση στη συγκεκριμένη θέση καθώς τα έργα που ήδη έχουν λάβει χώρα εκεί (αλιευτικό καταφύγιο) είναι παράνομα. Μας παρέπεμψε μάλιστα σε περιοχή περίπου 100 μ ΒΔ από την αρχικά αιτηθείσα (προς το εσωτερικό της χερσαία περιοχής) όπου φορέας διαχείρισης είναι η Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).


 


 


 


Αφού διαπιστώθηκε από την εταιρεία ότι ο προτεινόμενος χώρος πληρούσε κατά τα λοιπά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, υποβλήθηκε νέα αίτηση στην ΕΤΑΔ, η οποία με το υπ’ αριθμ. 3254/25.04.2014 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι η αιτηθείσα επιφάνεια είναι καταρχήν κατάλληλη για την ανάπτυξη χερσαίας υποδομής υδατοδρομίου. Ωστόσο, όπως επισημαινόταν, «στην περίπτωση που αποφασισθεί η εκμίσθωση του ακινήτου» αυτή θα γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα λάβει την προβλεπόμενη δημοσιότητα. Έκλεινε δε με την σημείωση ότι το ενδιαφέρον της εταιρείας έχει καταγραφεί και ότι θα ενημερωθεί σχετικά όταν ληφθούν οι σχετικές με την αξιοποίηση του ακινήτου αποφάσεις, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε σταλεί στην εταιρεία καμία άλλη ενημέρωση για το θέμα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!