Η επενδυτική συμφωνία της RINA S.p.A. και της Fondo Italiano d’Investimento έκλεισε με επιτυχία

14.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Carlo Luzzatto ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή και τον Ugo Salerno ως Εκτελεστικό Πρόεδρο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενσωμάτωση της Fondo Italiano d’Investimento SGR στη μετοχική σύνθεση της RINA S.p.A. Η συμφωνία περιλαμβάνει επένδυση κεφαλαίου έως 180 εκατ. ευρώ, δομημένη ως ίδια κεφάλαια. Στο πλαίσιο της διανομής των μετοχών, η Registro Italiano Navale θα διατηρήσει το πλειοψηφικό μερίδιο, ενώ η Fondo Italiano d’Investimento και άλλοι συνεπενδυτές υπό την ηγεσία της θα αποκτήσουν μειοψηφικό ποσοστό έως και 33%. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας θα κατέχει περίπου το 3,5% του κεφαλαίου.

Carlo Luzzatto CEO and General Manager of RINA S.pΠαράλληλα, συστάθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της RINA S.p.A., το οποίο διόρισε τον Carlo Luzzatto ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Ugo Salerno παραμένει στον ρόλο του ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, με αρμοδιότητες επικοινωνίας και θεσμικών σχέσεων.

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής τροχιάς της εταιρείας, εστιάζοντας στην εξέλιξη προς επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα και στην πρόσβαση στο χρηματιστήριο εντός χρονικού πλαισίου 3 έως 5 ετών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!