Η ΕΕ να απαντήσει στον κινεζικό αναθεωρητισμό της διεθνούς πολυμερούς τάξης

13.12.2023

• Η Κίνα είναι μεν εταίρος, αλλά ολοένα και περισσότερο γίνεται ανταγωνιστής και συστημικός αντίπαλος

• Ανάγκη μείωσης των εμπορικών ροών για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ

• Η ΕΕ να κάνει περισσότερα για τον περιορισμό του ελέγχου από την Κίνα υποδομών ζωτικής σημασίας και να καταπολεμήσει κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης 

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η ΕΕ να συνεργαστεί με την Κίνα σε ρεαλιστική βάση για παγκόσμιες προκλήσεις, συνεχίζοντας παράλληλα να την εγκαλεί για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον διττό ρόλο της Κίνας ως εταίρου αλλά και ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστή και συστημικού ανταγωνιστή της ΕΕ. Η κυβέρνηση του Πεκίνου ενισχύει τον ρόλο και την επιρροή της στους διεθνείς θεσμούς, λένε οι ευρωβουλευτές, ενώ διαθέτει τόσο την πρόθεση όσο και τα οικονομικά, τεχνολογικά και στρατιωτικά μέσα για την αναμόρφωση της βασιζόμενης σε κανόνες διεθνούς τάξης. Υποστηρίζουν ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα έχουν συμφέρον στην επιδίωξη ενεργών και σταθερών σχέσεων, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, την ισόρροπη σύμπραξη και τις κοινές παγκόσμιες ευθύνες. Ωστόσο, υπογραμμίζουν επίσης ότι η Κίνα κινείται προς μια νέα εποχή ασφάλειας και ελέγχου που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη εσωτερική καταστολή, καθώς και προς μια ολοένα και πιο δυναμική οικονομική και εξωτερική πολιτική.

Σύμπραξη σε ρεαλιστική βάση για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και εξισορρόπηση εμπορικών σχέσεων

Τονίζοντας την ανάγκη η ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται ρεαλιστικά με την Κίνα για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και οι συγκρούσεις και τα ζητήματα ασφάλειας, το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με την Κίνα για να πείσει το Πεκίνο να σταματήσει τη στήριξή του στην στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να μην προσφέρει βοήθεια στη Μόσχα για την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ. Σημειώνοντας ότι το κυβερνών κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει τις ίδιες αξίες με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, θέλουν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξανόμενες προσπάθειες της Κίνας να αλλάξει την πολυμερή τάξη που βασίζεται σε κανόνες μέσω εργαλείων όπως η ομάδα BRICS και η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη – Ένας Δρόμος». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, μεγαλύτερης συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και προώθησης της στρατηγικής «Global Gateway» της ΕΕ.

Όσον αφορά τους οικονομικούς δεσμούς, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να προωθηθεί ο δεδηλωμένος στόχος της μείωσης του κινδύνου των εμπορικών ροών με την Κίνα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, χωρίς ενδοστρέφεια. Υπογραμμίζουν τη σημασία των αμοιβαίων και ισόρροπων εμπορικών σχέσεων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ελλείψεων της κινεζικής αγοράς, καθώς και της βελτίωσης των δίκαιων συνθηκών και της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στην αγορά της Κίνας.

Η ΕΕ να αντιδράσει για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα

Αποδοκιμάζοντας τις βαθιά ανησυχητικές επιδόσεις της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έκθεση προτρέπει επίσης την ΕΕ να καλέσει τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις τους, καθώς και την καταστολή αντιφρονούντων και θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων. Οι ευρωβουλευτές αναφέρονται στην ανησυχητική κατάσταση στο Σινγιάνγκ και το Θιβέτ, αλλά και στις πρόσφατες και πιο μακροπρόθεσμες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Επιθυμούν επίσης η ΕΕ να κάνει περισσότερα για να περιορίσει τον κινεζικό έλεγχο υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και να καταπολεμήσει καλύτερα τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης που προέρχονται από την Κίνα, την παρακολούθηση της κινεζικής διασποράς στην Ευρώπη και την κατασκοπεία. Όσον αφορά την Ταϊβάν, και με την «πολιτική μιας Κίνας» της ΕΕ να παραμένει σταθερή, οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο status quo στα Στενά της Ταϊβάν (ιδίως δια της βίας) και καλούν την ΕΕ να συνεργαστεί με τους περιφερειακούς εταίρους της για να αποθαρρύνει την Κίνα από την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Δηλώσεις
«Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε αφελείς στις σχέσεις μας με την Κίνα – είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος, αλλά όλο και περισσότερο ένας συστημικός αντίπαλος και ανταγωνιστής. Σήμερα κάνουμε σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να απαντήσει σε μια δυναμική Κίνα, εφαρμόζοντας μια τολμηρή νέα στρατηγική. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όπου είναι δυνατόν, βάσει αμοιβαίων κανόνων. Αλλά η Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να κάνει τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να προασπίσουμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας, πρέπει επειγόντως να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία και να μειώσουμε το ρίσκο στις σχέσεις μας – και να μιλήσουμε με μια ενιαία ευρωπαϊκή φωνή στην προσπάθεια αυτή», δήλωσε η εισηγήτρια Hilde Vautmans (Renew Europe, Βέλγιο).

Οι συστάσεις του ΕΚ θα είναι διαθέσιμες στο σύνολό τους εδώ. Εγκρίθηκαν με 529 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 40 αποχές.

Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΕΕ – Κίνα)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!