Fitch: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε «Β»

23.05.2014

Κατά μια βαθμίδα ανέβασε την αξιολόγηση της Ελλάδας η Fitch με σταθερό outlook. Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,4\% του ΑΕΠ το 2014.

Πιθανότερο σενάριο εκλογές αρχές 2015. Ολοκληρώθηκε η δυσκολότερη φάση του προγράμματος και αυτό μειώνει τον πολιτικό κίνδυνο, αναφέρει. Τα ανοδικά και πτωτικά ρίσκα.


Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε «Β» από «Β-« προχώρησε η Fitch, με σταθερό outlook. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της χώρας βρίσκεται πλέον πέντε βαθμίδες κάτω από την κατηγορία investment grade. Σε ανάλογη θέση κατατάσσει την Ελλάδα η S&P, ενώ η Moody’ τη διατηρεί τρεις βαθμίδες χαμηλότερα.


Σύμφωνα με την Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τα ακόλουθα στοιχεία και την σχετική τους στάθμιση:


Υψηλή


Η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το 2013, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο του προγράμματος ΕΕ/ΔΝΤ και μια υπεραπόδοση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το μέτρο του «προσαρμοσμένου» πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος κατέγραψε πλεόνασμα 0,8\% του ΑΕΠ πέρυσι. Το έλλειμμα εξαιρουμένης της στήριξης των τραπεζών διαμορφώθηκε στο 2,1\% του ΑΕΠ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το έλλειμμα ήταν 12,7\% του ΑΕΠ. Η Fitch προβλέπει πως το προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί περαιτέρω το 2014, στο 1,4\% του ΑΕΠ.


Παράλληλα, το βραχυπρόθεσμο ρίσκο ρευστότητας έχει μειωθεί, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χρηματοδοτείται πλήρως από τον δανεισμό της ΕΕ και του ΔΝΤ το 2014-2015 όμως υπάρχουν αρκετές λογικοφανείς επιλογές για την κάλυψη αυτού του επίσημου κενού χρηματοδότησης.


Σε αυτές περιλαμβάνονται η χρήση καταθέσεων υποτομέων μέσω συναλλαγών repo και η χρήση του μέρους των επίσημων κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η πρόσφατη ανάκτηση κάποιας περιορισμένης πρόσβασης στις αγορές αυξάνει επίσης την χρηματοδοτική ευελιξία της Ελλάδας.


Επίσης, έχει επαληθευτεί ένα καλύτερο δημοσιονομικό ιστορικό. Η μείωση του ελλείμματος της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών των δυο προγραμμάτων διάσωσης της χώρας υπήρξε αξιοθαύμαστη. Το έλλειμμα/ΑΕΠ εξαιρουμένης της στήριξης προς τις τράπεζες, έχει μειωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες εν μέσω σοβαρών κυκλικών εμποδίων. Με την πιο δύσκολη φάση της προσαρμογής της Ελλάδας να έχει περάσει, η αξιολόγηση γίνεται λιγότερο ευάλωτη στις πολιτικές καθυστερήσεις και κρίσεις.


Μεσαία


Η Ελλάδα κατάγραψε το πρώτο μεταπολεμικό πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών το 2013 (07\% του ΑΕΠ). Αυτό στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την σοβαρή συμπίεση των εισαγωγών και την ελάφρυνση των επιτοκίων. Ωστόσο, αντανακλά επίσης τα υψηλά έσοδα από τον τουρισμό και την σημαντική αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων από την ΕΕ.


Η οικονομία «πιάνει πάτο». Τα οικονομικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και στηρίζουν την βασική προσδοκία του οίκου Fitch ότι η ανάκαμψη θα αρχίσει σταδιακά φέτος. Η Fitch προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,5\% φέτος και κατά 2,5\% το 2015. Σημειώνει παράλληλα πως οι συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις μεγάλες επιχειρήσεις και το κράτος να μπορούν να έχουν και πάλι πρόσβαση στη χρηματοδότηση.


Το πολιτικό ρίσκο


Σύμφωνα με τον οίκο, τα πολιτικά ρίσκα παραμένουν υψηλά. Η νυν κυβέρνηση έχει δείξει ότι «κατέχει περισσότερο» το επίσημο πρόγραμμα, όμως η απώλεια ενός εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού και οι αποστασίες μεμονωμένων βουλευτών έχουν διαβρώσει σημαντικά την πλειοψηφία της. Ο οίκος θεωρεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι οι πρόωρες εκλογές το α’ τρίμηνο του 2015, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών φέτος. Αν και δεν είναι το κεντρικό σενάριο του οίκου, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος η επόμενη κυβέρνηση να είναι λιγότερο υποστηρικτική προς τις οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.


Τράπεζες


Η μέση αξιολόγηση βιωσιμότητας της Fitch για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι «b», που δείχνει μια αδύναμη standalone πιστοληπτική ικανότητα. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από την κυβέρνηση και σε μικρότερο βαθμό από ιδιωτικές πηγές. Αν και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ορισμένων ελληνικών τραπεζών είναι καλύτερα συγκριτικά με άλλες τράπεζες διεθνώς, ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται από τα εύθραυστα προφίλ ρίσκου στο πλαίσιο της παρατεταμένης ύφεσης. Η ποιότητα των τραπεζών assets είναι αδύναμη –το 33\% των δανείων ήταν μη εξυπηρετούμενα το 2013- αν και η πιστωτική επιδείνωση θα επιβραδυνθεί τα επόμενα τρίμηνα.


Πληθωρισμός


Σε μεγάλο βαθμό, η προσαρμογή της Ελλάδας έχει γίνει μέσω μεγάλων μειώσεων στο πραγματικό ΑΕΠ και την απασχόληση. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης αξιοσημείωτες προσαρμογές στους μισθούς και τις τιμές, με την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (αποπληθωρισμόενο κόστος εργασίας ανά μονάδα) να βρίσκεται πλέον πίσω στα επίπεδα των μέσων της δεκαετίας του 1990. Η Fitch θεωρεί πως η ανταγωνιστικότητα των τιμών έχει αποκατασταθεί, αν και η εξαγωγική βάση παραμένει περιορισμένη. Οι τιμές καταναλωτή και ο ευρύτερος αποπληθωριστής ΑΕΠ μειώνονται, αν και ο οίκος προβλέπει επιστροφή σε θετικό πληθωρισμό το 2015.


Πρόοδος


Παρά την ανάμικτη πρόοδο σε ότι αφορά την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπήρξε σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, κυρίως στην δημόσια διοίκηση και στην ευελιξία της αγοράς εργασίας. Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανεργίας (27,3\% το 2013) το τελευταίο θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην μείωση της ανεργίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ένα πολυνομοσχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πέρασε τον Μάρτιο στη Βουλή, το οποίο περιέχει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς προϊόντων, που είχε προηγουμένως προσδιορίσει ο ΟΟΣΑ.


Οι αξιολόγηση της Ελλάδας τονίζεται από το κατά κεφαλήν εισόδημα που παραμένει υψηλό, τα ανώτερα μέτρα διακυβέρνησης και την συμμετοχή στην ευρωζώνη, που προστατεύουν τη χώρα από τα συναλλαγματικά ρίσκα και έχουν διευκολύνει την πρόσβαση σε άνευ προηγουμένου χρηματοοικονομική βοήθεια.


Το country ceiling, σημειώνει η Fitch, έχει αναβαθμιστεί σε «ΒΒ», αντανακλώντας την υποχώρηση του ρίσκου εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές τόσο του κράτους όσο και του ιδιωτικού τομέα.


Ευαίσθητα σημεία της αξιολόγησης


Σύμφωνα με την Fitch, το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι τα ανοδικά και πτωτικά ρίσκα για την αξιολόγηση είναι επί του παρόντος ισορροπημένα. Ωστόσο, μελλοντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν , μεμονωμένα ή αθροιστικά, να οδηγήσουν σε μια θετική ενέργεια αξιολόγησης, περιλαμβάνουν:


-Μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, μια βελτίωση του προϋπολογισμού που θα στήριζε το βασικό σενάριο της Fitch για διατηρήσιμο πρωτογενές πλεόνασμα 4\% του ΑΕΠ και επίτευξη προόδου σε ότι αφορά την εξόφληση των οφειλών σε καθυστέρηση.


-Μια επιτυχημένη έξοδος από το πρόγραμμα, με πρόσβαση στην αγορά με ανεκτά επιτόκια και ελάφρυνση χρέους από τα δάνεια του επίσημου τομέα (OSI) με όρους που βελτιώνουν σημαντικά την μακροπρόθεσμη δυναμική του δημοσίου χρέους.


πηγή :euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!