Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050

07.02.2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για περιβαλλοντικό στόχο για το 2040, που καθορίζει την πορεία για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Αναλυτικότερα η Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων ή αλλιώς η ECSA χαιρετίζουν την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ανάπτυξη καυσίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καυσίμων και των προηγμένων βιοκαυσίμων στη ναυτιλία, δίνοντας στον κλάδο πρόσβαση κατά προτεραιότητα στα καύσιμα αυτά σε σχέση με τους τομείς που έχουν πρόσβαση σε άλλες λύσεις απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το αυξημένο κόστος των βιώσιμων καυσίμων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και δεσμεύτηκε να εξετάσει ρυθμιστικά μέτρα για την προώθηση της παραγωγής τους. Με αυτό το δεδομένο οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές υποστηρίζουν την εισαγωγή απαιτήσεων προς τους προμηθευτές καυσίμων ώστε να διαθέτουν τα καύσιμα αυτά στην αγορά.

“Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τόσο ισχυρή δέσμευση να δοθεί στη ναυτιλία κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα και τα ηλεκτρονικά καύσιμα. Το χάσμα τιμών είναι τεράστιο, καθώς το κόστος των βιώσιμων καυσίμων μπορεί να είναι τέσσερις φορές υψηλότερο σε σύγκριση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη ναυτιλία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για να μεταφράσουμε αυτή τη δέσμευση σε άμεση δράση και να αξιοποιήσουμε τα δεσμευμένα έσοδα από το EU-ETS μέσω ειδικών προσκλήσεων που έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο του τρέχοντος Ταμείου Καινοτομίας”, δήλωσε  χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

Παράλληλα, η ECSA υποστηρίζει την εξέταση από την Επιτροπή διαφοροποιημένων στόχων για τη ναυτιλία σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του ΙΜΟ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2023, θέτει ως στόχο το καθαρό μηδενικό επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, με στόχους τουλάχιστον 70%, επιδιώκοντας το 80% έως το 2040.

“Μετά την ιστορική συμφωνία του περασμένου Ιουλίου, αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς τον ΙΜΟ για την ανάπτυξη των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία έως το 2050. Είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία λειτουργεί σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού” πρόσθεσε ο Σωτήρης Ράπτης.

Την ίδια ώρα η σχετική ανακοίνωση αναγνωρίζει την ανάγκη να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία 15 έτη, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πλοίων όλο και μειωνόταν, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης αλλού. Ετσι, η απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω των κεφαλαιαγορών, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση, είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό να συνδυαστεί με ένα κατάλληλο για το σκοπό αυτό πλαίσιο τραπεζικής χρηματοδότησης, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ναυτιλιακές μικρότερες εταιρείες.

Πλέον η ECSA θα αναλύσει λεπτομερώς τα τρία σενάρια που εξετάστηκαν και τον νέο κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2040 που πρότεινε η Επιτροπή και προσβλέπει στη συμβολή της στην επικείμενη συζήτηση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!