Eurobank Properties: Κέρδη 24,4 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

09.08.2014

Στα 24,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Propertiesγια το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι ζημιών 8,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:


1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 20\% (€22,8εκ. έναντι €19εκ.) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχόμενα από νέες επενδύσεις.


2. Τα έσοδα από τόκους παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€4,1εκ. έναντι €4,0εκ.) παρά την πτωτική τάση των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2014 λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων προερχόμενα κυρίως από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.


3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 8\% (€1,1εκ. έναντι €1,2εκ.) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων.


4. Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €2,4εκ. έναντι ζημιών €27,6 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα εν λόγω κέρδη της κλειόμενης περιόδου οφείλονται κατά ποσό €5,3εκ. στις νέες επενδύσεις, ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 30ης Ιουνίου 2013 πρόκυψε ζημιά ποσού €2,9 εκατ.


5. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 46\% (€2εκ. έναντι €1,4εκ.) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).


Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.


Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:


• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 10,1 φορές έναντι 2,8 φορές.


• Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7\% έναντι 16\%.


• Δάνεια προς Επενδύσεις: 9\% έναντι 22\%.


• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €21εκ. έναντι €19εκ.


Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σαφής βελτίωση των βασικών δεικτών οφείλεται κυρίως στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα.


Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε € 165 εκατ. από € 191 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 66 εκατ. από € 125


εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013.


Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους €56εκ. της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.


Η εν λόγω εξόφληση του ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με τα διαθέσιμα προερχόμενα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από την εταιρεία κατά € 50εκατ. στις 28 Φεβρουαρίου 2014, καθώς και με τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία.


Την 30η Ιουνίου 2014 η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €830εκ. ή €8,20 ανά μετοχή.


Πηγή:naftemporiki.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!