Εθνική: Στις 6 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

29.10.2014

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00. Τι σχολιάζει η τράπεζα για τα stress test. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τα αποτελέσματα της «Πανευρωπαϊκής Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης» και της από 23 Ιουλίου 2014 έγκρισης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης («ΣΑ») από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕ ενημερώνει ότι το εν λόγω ΣΑ περιλαμβάνει ενδεικτικά την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της Finansbank, την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα και την πώληση του 100\% της NBGI (Private Equity).


Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση το Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο το οποίο λαμβάνει υπόψη του το ΣΑ το οποίο έχει υποβληθεί σε ιδιαίτερα αυστηρή αξιολόγηση από την ΕΚΤ εφαρμόζοντας τις ίδιες αρχές και μεθοδολογία όπως και το Στατικό Σενάριο, θα οδηγήσει σε δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 8,9\% που μεταφράζεται σε πλεόνασμα κεφαλαίου € 2 δισ. ή 340 μ.β. πάνω από το ελάχιστο όριο του 5,5\%.


Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια που θα αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα του νόμου περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που ψηφίστηκε στις 16/10/2014.


Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014 για την Τράπεζα και τον Όμιλο, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, στις 17:30 ώρα Ελλάδος.


Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 18:00 ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!