Επτά «αγκάθια» στη συμφωνία για επαναλειτουργία του Σκαραμαγκά

18.03.2014

Βουτιά στα βαθιά», προκειμένου να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση,

μετά την απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, να κάνει χρήση της επιστολής του ιδιοκτήτη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Ισκαντάρ Σάφα και να αναλάβει το Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση της κατασκευής τεσσάρων υποβρυχίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν», κείμενο συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη δεν υπάρχει και για το λόγο αυτό άλλωστε ο κ. Αβραμόπουλος αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση και να καταγραφεί μια, αρχική, πρόοδος.


Ωστόσο, υπάρχουν θέματα στρατηγικής σημασίας που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα και τα οποία αφορούν τόσο τα τέσσερα υποβρύχια, τα ίδια τα ναυπηγεία, όσο και το προσωπικό.
Οπως επισημαίνουν στη «Ν» κύκλοι της αγοράς:
1. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα κατά πόσο θα υπάρξουν λύσεις συμβάσεων εργαζομένων που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των υποβρυχίων, όπως και το ποιος θα τις αναλάβει εφόσον αποφασισθούν. Σημειώνεται ότι για τα υποβρύχια υπολογίζεται ότι δεν θα απαιτηθούν περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι.


2. Ανοικτό είναι ακόμα και το θέμα της πιστοποίησης της καλής λειτουργίας των υποβρυχίων, από τη στιγμή που την ευθύνη έχει αναλάβει το Πολεμικό Ναυτικό και όχι ο προμηθευτής που είναι τα ίδια τα ναυπηγεία.


3. Παράλληλα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προς τρίτους και πώς αυτές θα καλυφθούν.


4. Ζήτημα ανακύπτει και για τη διοίκηση του εργατικού δυναμικού από το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απεργιών.


5. Επιπλέον δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση των ποσών που χρειάζονται για να επισκευαστούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τα ναυπηγεία τα δύο χρόνια που είναι ουσιαστικά «κλειστά», ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και για τα τέσσερα υποβρύχια. Εφόσον, μάλιστα, προκύψουν σχετικά θέματα μένει να απαντηθεί αν τα κόστη αυτά θα συμπεριληφθούν στα 75 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την αποπεράτωση της κατασκευής των υποβρυχίων ή θα αποτελέσουν άλλο «λογαριασμό».


6. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να υπάρχει η εκκρεμότητα της προσφυγής του κ. Ισκαντάρ Σάφα στη διαιτησία στο Λουξεμβούργο, με την οποία ζητά από το ελληνικό Δημόσιο περίπου 1 δισ. ευρώ αποζημίωση, με το σκεπτικό ότι η ελληνική πλευρά δεν ικανοποίησε τους όρους της σύμβασης για τα υποβρύχια, κάτι που όμως η Ελλάδα δεν αποδέχεται.


7. Επιπλέον, παραμένει ανοικτό το ζήτημα της κατασκευής των δύο τελευταίων υποβρυχίων που προέβλεπε η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών. Αν το ελληνικό Δημόσιο δεν προχωρήσει στην ανάθεση κατασκευής τους, η ιδιοκτησία των ναυπηγείων είναι πιθανό να προσφύγει και πάλι στη διεθνή διαιτησία. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο στη συγκεκριμένη χρονική και οικονομική συγκυρία το ελληνικό Δημόσιο να δεσμεύσει και άλλα κεφάλαια για τα υποβρύχια.


Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί ήδη 2,293 δισ. ευρώ για τα τέσσερα υποβρύχια, καθώς και 102 εκατ. ευρώ για προμήθεια υλικών που αφορούσε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων τύπου «209».


Η επόμενη μέρα


Παράλληλα όμως η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει, όπως ανέφερε και ο υπουργός Αμυνας κ. Αβραμόπουλος, να προχωρήσει σε συνολική λύση για τη λειτουργία των μεγαλύτερων ναυπηγείων της Ανατολικής Μεσογείου.


Την κύρια ευθύνη θα έχει το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Αμυνας.


Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, πρώτη στη λίστα των λύσεων για τα ναυπηγεία είναι η λεγόμενη «ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία».


Εκτός από το προφανές, πώς δηλαδή θα γίνει εκκαθάριση ενώ θα κατασκευάζονται τα τέσσερα υποβρύχια, προκύπτουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ν» και μια σειρά από δυσκολίες, με βασικότερες την αναγκαιότητα να υπάρξει η θετική γνώμη των ιδιοκτητών, αλλά και ένας υποψήφιος επενδυτής.


Πρόβλημα ο διαχωρισμός σε 2 τμήματα


Ακόμα και ο διαχωρισμός των ναυπηγείων σε δύο τμήματα, σε στρατιωτικό και εμπορικό, όπως είναι και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο μεταξύ, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη, έχει συμφωνήσει να άρει τον αποκλεισμό για την κατασκευή πολεμικών πλοίων τρίτων χωρών από τα ΕΝΑΕ, έχει μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή.


Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η υπ’ αριθμόν 3263/2013 απόφαση του 3ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών η οποία αναφέρει, εμμέσως πλην σαφώς, στο σκεπτικό της ότι τα δύο τμήματα δεν δύναται να διαχωριστούν. Οπως σημειώνει: «Καμία παραγωγική δραστηριότητα των ΕΝΑΕ (επισκευές, πλοία επιφανείας, υποβρύχια, τροχαίο υλικό) δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα που αναλαμβάνει χωρίς τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία των παραπάνω αναφερόμενων παραγωγικών τμημάτων».


Νομικά εμπόδια


Η «Ν» αποτάθηκε σε νομικούς κύκλους των Αθηνών, οι οποίοι ανέφεραν: «Σε σχέση με την πρόταση να τεθεί η ΕΝΑΕ σε καθεστώς “ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία” σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), προκύπτουν οι παρατηρήσεις:


1. Μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις υπαγωγής μιας εταιρείας στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία είναι η υποβολή αίτησης από δικαιούμενο πρόσωπο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση τράπεζας ή ΕΠΕΥ, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για την ύπαρξη αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφερομένου για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει τέτοιος ενδιαφερόμενος επενδυτής για την αγορά του ενεργητικού της ΕΝΑΕ, δεν είναι εφικτή η υπαγωγή της στο καθεστώς αυτό.


2. Αν κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εκκρεμεί διαδικασία εξυγίανσης της ΕΝΑΕ (κατά τα άρθρα 99 έως και 106ι του Ν.) ή αν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης της ΕΝΑΕ μετά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, αλλά πριν από τη συζήτησή της, αναστέλλεται η εξέταση αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια αν η υπάρχουσα ιδιοκτησία της ΕΝΑΕ (πλευρά Σάφα) θέλει να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (και έτσι ουσιαστικά να ματαιώσει) την υπαγωγή της ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, αρκεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής της ΕΝΑΕ στο άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα.


3. Το βασικότερο πρόβλημα στην απόπειρα του ΕΔ να υπαγάγει την ΕΝΑΕ σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης χωρίς τη σύμπραξη και συμφωνία του κ. Σάφα είναι ότι μετά βεβαιότητος κάτι τέτοιο θα γεννήσει νέες αξιώσεις της πλευράς Σάφα κατά του ΕΔ και ότι θα ενισχυθεί η θέση και η επιχειρηματολογία της στην ήδη εκκρεμή διαιτησία. Κατά συνέπεια η υπαγωγή της ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης χωρίς προηγούμενη συμφωνία με την υπάρχουσα ιδιοκτησία της ΕΝΑΕ θεωρείται ως πρακτικά ανέφικτο (εφόσον επιδιώκονται αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο) και νομικά επικίνδυνο για το ΕΔ».


Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!