Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς πέραν της πενταετίας υποθέσεις

06.12.2023

Η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει σήμερα την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου που είχε θέσει από την ανάληψη των καθηκόντων της, δηλαδή την ολοκλήρωση του συνόλου των υποθέσεων που εκκρεμούσαν πέραν της πενταετίας.

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την εξέταση και των τελευταίων παλαιών υποθέσεων και έτσι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς πέραν της πενταετίας υποθέσεις.

Η διεκπεραίωση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων, που αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της παρούσας Διοίκησης, πραγματοποιήθηκε μεθοδικά και μετά τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων κατά τα τελευταία 4 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συνεχίσει το εποπτικό της έργο χωρίς το βάρος του μεγάλου αριθμού των παλαιών υποθέσεων. Το έργο χαρακτηρίστηκε από υψηλό βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας και η ολοκλήρωσή του είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και εντατικής, συλλογικής αλλά και ατομικής προσπάθειας του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!