Επιμένουν οι λειτουργικές ζημιές στην ακτοπλοΐα

02.09.2014

Τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης αλλά και διατήρησης των ζημιογόνων καθαρών αποτελεσμάτων καταγράφονται στο εξάμηνο του 2014 από τις 4 εισηγμένες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου στην Minoan νωρίτερα φέτος και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην Attica προ μηνός σηματοδοτούν όμως την έναρξη της διαφοροποίησης των προοπτικών των εισηγμένων αλλά και την πολυαναμενόμενη αναδιάρθρωση του κλάδου.


Σε κάθε περίπτωση η αποχώρηση και η πώληση πλοίων φαίνεται επιβεβλημένη και μετά το τέλος του καλοκαιριού –οπότε και η τουριστική και παραθεριστική κίνηση βελτιώνει τις ταμειακές ροές- η συχνότητα των δρομολογίων ειδικά σε μακρινούς και αγόνους επιχειρηματικά προορισμούς κατά πάσα βεβαιότητα θα τεθεί υπο επανεξέταση.


Για την ώρα στο σκηνικό δείχνουν να ξεχωρίζουν η ιταλικών συμφερόντων Minoan που μετά από 80 εκατ. ευρώ κεφαλαιακών εισροών από τον μέτοχό της βελτιώνει τον ισολογισμό της και η Attica που με τα μεγαλύτερα μεγέθη, ξένο επενδυτή και την καλύτερη σχέση δανεισμού και περιουσιακών στοιχείων (αξία στόλου 628 εκατ. ευρώ) εξελίσσεται σε δυνητικό εθνικό πρωταθλητή.


Το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να είναι καθοριστικό για την διαμόρφωση των εξελίξεων καθώς εποχικά είναι το καλύτερο και η αναμενόμενη ανάκαμψη της κίνησης φέτος προοιωνίζει βελτίωση των μεγεθών.


Attica Group


Ζημίες μετά από φόρους 21,07 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Attica Group για το πρώτο εξάμηνο, από ζημίες 21,06 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 104,23 εκατ. ευρώ από 106,71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.


Ο όμιλος ανακοίνωσε παράλληλα ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,20 εκατ. ευρώ από ζημίες 0,94 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.


Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Αυγούστου η Attica ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με το σύνολο των δανειστών του ομίλου για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.


Στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης, η Attica ήλθε σε συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ στον όμιλο Attica. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 393,102 εκατ. ευρώ έναντι 378,701 εκατ. την 31/12/2013.


Μινωικές γραμμές


Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε ενοποιημένο επίπεδο στις 72,770 εκατ. ευρώ έναντι 70,932 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,838 εκατ. ευρώ.


Επιπλέον, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και καθαρών αποσβέσεων (EBITDA.) ύψους 5,962 εκατ. ευρώ έναντι 2,932 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, καταγράφοντας αύξηση 3,030 εκατ. ευρώ.


Τέλος, οι καθαρές ζημιές του εξαμήνου περιορίστηκαν στα 4,499 εκατ. ευρώ έναντι 8,975 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 276,8 εκατ. ευρώ έναντι 317,67 εκατ. ευρώ την 31/12/2013


ΑΝΕΚ


Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 69,2 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Μικρή βελτίωση παρουσίασαν τα μικτά αποτελέσματα τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περυσινή περίοδο.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,6 εκατ. έναντι ζημιών 5,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.


Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 21,2 εκατ. έναντι ζημιών 19,3 εκατ.


Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (δεν εμφανίζει μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις λόγω αναταξινόμησής τους σε βραχυπρόθεσμες) του ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε 296,2 εκατ. έναντι 290,5 εκατ. στις 31/12/2013.


ΝΕΛ


Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου κατά το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθε στα 17, 626 εκατ. ευρώ έναντι 23, 434 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,78 \% η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.


Τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού 5,844 εκατ. έναντι ζημιών 3,728 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες 8,317 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο 2014 έναντι ζημιών 3,831 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Τα κέρδη / (ζημίες) του ομίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημίες 11,053 εκατ. έναντι ζημιών 10,355 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 80,606 εκατ. ευρώ έναντι 71,654 εκατ. την 31/12/2013


Πηγή:http://www.capital.gr/

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!