Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία- Επιτροπή Διαιτησίας Σαγκάης

28.07.2014

Με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και την ανάπτυξη της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα της εμπορικής διαιτησίας, η Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία Πειραιά και η Επιτροπή Διαιτησίας της Σαγκάης συμφώνησαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις, σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά.

Οι αυξανόμενες επιχειρηματικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, κυρίως μετά την επιτυχημένη παρουσία της COSCO στην Ελλάδα ήταν σημαντικές παράμετροι στις συζητήσεις. Η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της Container Terminal (PTC) έχει στόχο της να υπερβεί την διακίνηση των 3,7 εκατ. TEUs το τρέχον έτος.


Επίσης, οι πολυάριθμες νέες παραγγελίες πλοίων ελληνικών συμφερόντων στα ναυπηγεία της Κίνας υπογραμμίζουν την ανάγκη να καθοριστεί ένα πρακτικό πλαίσιο στις σχέσεις μεταξύ των μερών και να καθιερωθούν τρόποι στήριξης της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τα θέματα και τις πρακτικές διαιτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με σκοπό την προώθηση της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης ως μέσων επίλυσης για όλες τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο κρατών.


Και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι θα προτρέπουν τις επιχειρήσεις των χωρών τους να ενσωματώνουν τις σχετικές ρήτρες διαιτησίας στις συμφωνίες και συμβάσεις τους, ότι θα καταβάλουν επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υποβοηθήσουν την εκτελεστότητα των λαμβανομένων διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στην χώρα τους.


Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον κ. Xu Qiang, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Σαγκάης, τον κ. Lu Chunwei Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέας, τον κ.Wang Yongjian Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητής του Γραφείου της κυβέρνησης της Σαγκάης, τον κ. Xu Qingsheng Διευθυντή Τομέα Έρευνας , την κα. Guan Lijuan Αρχηγό Νομοθετικών Υποθέσεων Γραφείου της Σαγκάης και η κα Jiang Ying Σαγκάη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις με τα μέλη του Δ.Σ.της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία Πειραιά (http://www.mararbpiraeus.eu/) κ. Αντώνη Τσαβδαρίδη, κα Τζένη Πουρνάρα και κα. Μαίρη Ποθητού.


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ναυτικών Τεχνικών Σύμβουλων και Πραγματογνωμόνων (http://www.marineconsultants.gr/) και μέλος του Δ.Σ. της PAMA κ. Δημήτρης Καπαϊτζής ενημέρωσε την κινεζική αντιπροσωπεία για το σημαντικό ρόλο που τα μέλη του HMTCA μπορούν να εκτελούν με επιτυχία, παρέχοντας εκπροσώπηση στις ελληνικές και ξένες ναυτιλιακές κοινότητες στις σχέσεις τους με τα ναυπηγεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους νηογνώμονες, δικαστήρια και διαιτησίες.


Υπεύθυνη Τύπου PAMA


Τζένη Πουρνάρα


(6944 141505)


Δ.Σ.- Γενική Γραμματέας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!