Ενέργεια, εξαγωγές και επενδύσεις τα «3Ε» της εξωστρέφειας

28.03.2024

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, φιλοξένησε την 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου «Enterprise Greece», Μάιρας Μυρογιάννη, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Μαρίνου Γιαννόπουλου. Στη Συνεδρίαση συζητήθηκαν τα συμπεράσματα, οι προτάσεις και τα follow-up από τις  επιχειρηματικές αποστολές σε Τουρκία, Σερβία και Ινδία. Από τον εκπρόσωπο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΕΕ, Π. Παπαναστασίου, έγινε ενημέρωση για την ευρωπαϊκή διάσταση αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο, τομεακά, χρηματοδοτικά και γεωγραφικά θέματα. Από το ΥΠ.ΕΞ. έγινε παρουσίαση της πολυμερούς διάστασης των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου της ΕΕ (ΣΕΣ) ως εργαλείο για προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα της Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, τέλος, έλαβαν χώρα οι τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, της Σ. Εφραίμογλου, Σ. Διαμαντίδη, Π, Λώλου, Γ. Παράσχη, Α. Καλαμπόκη και Ν. Μαυρίκου. Με την ευκαιρία της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, κατέθεσε υπόμνημα επισημάνσεων και προτάσεων με τίτλο: Ενέργεια, εξαγωγές και επενδύσεις τα «3Ε» της εξωστρέφειας.

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠ.ΕΞ. συντονίζει την υλοποίηση δράσεων διευκόλυνσης του εμπορίου, αλλά και υλοποιεί σφαιρικό πλέγμα δράσεων, που εστιάζουν, εν γένει, στην οικονομική, εμπορική και επενδυτική συνεργασία, όπως διμερείς επαφές, επιχειρηματικές αποστολές και συμμετοχές σε fora, σεμινάρια και θεματικές ημερίδες. Ειδικότερος στόχος είναι η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και των εξαγωγών μέσα από την έγκαιρη πληροφόρηση και έγκυρη καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών για τις αγορές-στόχους, αλλά και την ανάδειξη των δυναμικών και υποσχόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα βαρύνει ιδιαίτερα, καθώς είναι εκείνη που διαθέτει την πολύτιμη γνώση της αγοράς και των αναγκών της.

Τα τελευταία τρία χρόνια, υλοποιείται με επιτυχία το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ), στο οποίο περιλαμβάνεται σύνολο δράσεων εξωστρέφειας και λειτουργεί ως ένας οδικός χάρτης όπου καταγράφονται όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις εξωστρέφειας σε αγορές-στόχους που επικεντρώνονται: στην προώθηση των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της χώρας, την προβολή και τόνωση των ελληνικών εξαγωγών, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την συνολική ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Οι δράσεις υλοποιούνται με τη στήριξη του δικτύου των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, των Διπλωματικών Αρχών μας, του Enterprise Greece, αλλά και όλων των παραγωγικών φορέων. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας μιας χώρας προς τις διεθνείς αγορές απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου, με τον ρόλο της Επιμελητηριακής Κοινότητας να είναι καθοριστικός.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, με σχετικές εισηγήσεις του, έχει προβεί σε δέσμη επισημάνσεων με στόχο την ενδυνάμωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου και, συνακόλουθα, της εξωστρέφειας. Παράλληλα, έχει επισημάνει την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ισχυρής εικόνας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χώρας στις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, την υποστήριξη της δημιουργίας εμπορικών δικτύων και συνεργασιών, την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αναζητούν εμπορικούς συνεργάτες και να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις. Αυτές είναι ορισμένες μόνον από τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοσθούν επ’ωφελεία των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. αναφέρθηκε στο εκδοθέν από τη ΑΑΔΕ «Εγχειρίδιο–Οδηγό για την εξαγωγή εμπορευμάτων» επισημαίνοντας την χρησιμότητα του εγχειρίδιου τονίζοντας ότι καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι γενικότερα, τόσο οι οικονομικοί φορείς του δημοσίου, όσο και οι συναλλασσόμενοι εξαγωγείς. Με πρόσφατη, μάλιστα, επιστολή, ζήτησε στα 14 κεφάλαια να προστεθούν ακόμα δύο, αναφορικά με τους εφοδιασμούς των ελληνικών ναυπηγείων,  καθώς και των κρουαζιερόπλοιων που, ουσιαστικά, αφορούν στις εξαγωγές υλικών τεχνολογίας για πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και της τροφοδοσίας-εξαγωγής τροφίμων.

Το Επιμελητήριο, με άλλους φορείς, έχει επισημάνει τα προβλήματα που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις ναυτιλιακού εφοδιασμού από ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με ΦΠΑ, αποθήκες και παραστατικά σημειώνοντας την αναγκαιότητα απλοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών και κυρίως, την εναρμόνισή τους προς τα ισχύοντα κοινοτικά δεδομένα. Βασική εκτίμηση είναι ότι η  απλοποίηση και η εναρμόνιση θα θέσουν επί πραγματικού το «free and fare competition», καθώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις ουσιαστικά χάνουν σε ανταγωνιστικότητα, έναντι των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στο πεδίο των τροφοεφοδιασμών στα ελληνικά λιμάνια, και όχι μόνο. Η επαναλειτουργία των μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων και το ρεκόρ άνω των 1.000 αφίξεων κρουαζιερόπλοιων σε 49 ελληνικά λιμάνια, επί της ουσίας, αποτελούν νέους προορισμούς για «εξαγωγές στην αυλή μας».

Τέλος, έχει επισημανθεί πλειστάκις η σημασία μείωσης του ενεργειακού κόστους το οποίο επιδρά στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος που παράγεται, άρα, και της ανταγωνιστικότητάς του στις διεθνείς αγορές. Το Ε.Β.Ε.Π., εγκαίρως, σημείωσε την αναγκαιότητα να δοθεί η δυνατότητα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις να επενδύσουν στις ΑΠΕ, είτε κατά μόνας, είτε σε συνεργασία με άλλες ομοειδείς, προκειμένου να καλύψουν μέρος ή και το όλον της ενέργειας που καταναλώνουν, καθιστώντας την απόσβεση της επένδυσης διπλά επωφελή, καθώς η φθηνή ενέργεια θα επιδρούσε στο τελικό κόστος παραγωγής, άρα και πώλησης προϊόντων ενώ, επίσης, θα δημιουργούσε μία νέα επιχειρηματική δυναμική με νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να δίνεται σε μια μεταποιητική και βιομηχανική επιχείρηση η δυνατότητα να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, να αποθηκεύει το πλεόνασμα και να το χρησιμοποιεί όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Μια σημαντική πρόταση είναι η απελευθέρωση της άδειας παραγωγής ενέργειας στη βιομηχανία, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες νόμιμες κι αδειοδοτημένες στέγες τους, που σημαίνει πως οι εταιρείες είναι ενεργές, χρειάζονται οικονομική ενέργεια η οποία τις βοηθά να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Επιπροσθέτως, δεν δημιουργείται θέμα «κατάληψης» γεωργικής γης για την παραγωγή ενέργειας, ενώ αμβλύνεται και η ανάγκη εισαγωγής ενέργειας για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!