Ενέργεια: Έργα 2,5 δισ. ευρώ προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ

07.07.2014

Προνομιακό επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα δημιουργούν τα έργα 2,5 δισ. ευρώ που προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ, η πιθανή είσοδος της ΔΕΠΑ στο Χρηματιστήριο, η εναλλακτική χρηματοδότηση και η εξυγίανση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, όπως επισημάνθηκε στο Επενδυτικό Φόρουμ της Α- ENERGY, στις 2-3 Ιουλίου.

Οι εκπρόσωποι των κορυφαίων ενεργειακών και χρηματοδοτικών οργανισμών που έλαβαν μέρος στο διήμερο συνέδριο της Α-ENERGY για τον ηλεκτρισμό, συμπέραναν πως η επιστροφή στην ανάπτυξη ξεκινά από την ενέργεια.


Κι αυτό, γιατί, όπως τονίστηκε, η ενέργεια επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων, αφετέρου δε στον τομέα έχουν δρομολογηθεί έργα και επενδύσεις δισεκατομμυρίων.


Τα έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2023 που έχει προγραμματίσει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – υπεύθυνος για τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), συμβάλουν ήδη στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς, στη διείσδυση των ΑΠΕ αλλά και στην υποστήριξη της βιομηχανίας και των κατασκευών, καθώς ο πρώτος κύκλος τους έχει ήδη ανατεθεί.


Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ, κ. Καμπούρη, η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων με σκοπό την διασφάλιση υλοποίησης του δεκαετούς επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας, που είναι θυγατρική της ΔΕΗ.


Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη καταρτίσει πλάνο χρηματοδότησης το οποίο εφαρμόζει σταδιακά όποτε οι συνθήκες στις αγορές κρίνονται κατάλληλες. Ως αφετηρία του πλάνου χρηματοδότησης για το 2014 έχουν ήδη διασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 140 εκατ. για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.


Για το 2013 το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ανήλθε σε 119 εκατ., το οποίο η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ως επιτυχία αφού υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου κρίσης.


Το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τα έτη 2014-2023. Πρόκειται για έργα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς και στη διείσδυση των ΑΠΕ.


Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Η πρώτη τριετία (2014-2017) περιλαμβάνει πολύ ώριμα έργα συνολικού ύψους 680 εκατ. ευρώ τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε φάση ολοκλήρωσης όπως η διασύνδεση της Εύβοιας.


Το δεύτερο σημαντικό έργο της τριετίας της ίδιας περιόδου είναι η διασύνδεση των Κυκλάδων που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γι’ αυτό έσπασε σε δύο φάσεις.


Άλλα σημαντικά έργα του πρώτου κύκλου είναι το ΚΥΤ Λαγκαδά και η επέκταση του συστήματος κατά 400 ΚV προς την Πελοπόννησο προκειμένου να γίνει καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας των ΑΠΕ.


Από τα κορυφαία έργα της δεύτερης επενδυτικής περιόδου (2017-2023) είναι η διασύνδεση της Κρήτης για την οποία έχουν προχωρήσει πολύ οι μελέτες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί ως το 2019.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!