Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας

20.05.2014

Ξεκίνησε σήμερα, 20 Μαΐου 2014 η διαπραγμάτευση των 1.136.363.637 νέων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Με την ευκαιρία της εισαγωγής των νέων μετοχών, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης.


Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 1.136.363.637 νέων μετοχών στην τιμή 2,20€ ανά μετοχή.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΧΑΕ, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την εισαγωγή των νέων μετοχών είπε μεταξύ άλλων: «Είναι για εμάς, μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και πάλι σήμερα εδώ τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για να τιμήσουμε άλλη μια επιτυχημένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Για την αγορά μας είναι επίσης σημαντικό ότι η άντληση των 2.5 δις έγινε, χωρίς να μεταφερθεί από τις ανοικτές πωλήσεις κανένας συστημικός κίνδυνος στην αγορά, καθώς ολοκληρώθηκε εγκαίρως ο διακανονισμός και έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η αγορά μας κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του διακανονισμού.»


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, δήλωσε με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών από την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής, αποτελεί σταθμό στη στρατηγική της Τράπεζας. Στρατηγική, που μεταξύ άλλων, προβλέπει την περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην Εθνική Τράπεζα. Με την πρόσφατη αύξηση, αφενός ενισχύσαμε από 16\% σε 43\% τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική μας βάση, αφετέρου διευρύναμε σημαντικά τον πολυμετοχικό μας χαρακτήρα. Θωρακισμένοι κεφαλαιακά, με EBA Core tier1, που μετά και την ανάληψη πρωτοβουλιών, που έχουμε ήδη υλοποιήσει και ολοκληρώσει μέχρι το φθινόπωρο, θα φθάσει το 18.2\%. Με τον υπολογισμό κεφαλαίων, βάσει Βασιλείας ΙΙΙ, ο συντελεστής ιδίων κεφαλαίων θα είναι στο 11.7\% με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 10\%. Με την κεφαλαιακή μας θωράκιση και τη μοναδική μας θέση σε ρευστότητα προχωρούμε δυναμικά στη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.»


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!