Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της Alpha Bank

04.04.2014

Ξεκίνησε σήμερα, 04 Απριλίου 2014 η διαπραγμάτευση του 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Bank, οι οποίες προέκυψαν από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές.

Με την ευκαιρία της εισαγωγής των νέων μετοχών, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Κωστόπουλος κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας έτσι τη ιδιαίτερη σημασία τόσο της επιτυχημένης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από τις Κεφαλαιαγορές.


Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank συνολικού ύψους 1.2 δις ευρώ, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 1.846.153.846 νέων ονομαστικής αξίας € 0,30, τιμής διαθέσεως € 0,65.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΧΑΕ, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την εισαγωγή των νέων μετοχών είπε μεταξύ άλλων: «Ολοκληρώνεται σήμερα με την εισαγωγή των 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών άλλη μια μεγάλη επιτυχία τόσο για την Alpha Bank όσο και για το θεσμό του Χρηματιστηρίου. Η επιτυχία αυτή έρχεται να αποδείξει για ακόμη μια φορά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ρόλο του Χρηματιστηρίου στην άντληση κεφαλαίων, τη στήριξη της χρηματοδότησης των εταιριών και εν τέλει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορώ να μην σημειώσω επίσης, ότι ο μηχανισμός της Κεφαλαιαγοράς, επέδειξε ευελιξία και ταχύτητα, με την έστω κρή συμβολή του, στο μεγάλο αυτό και πρωτότυπο εγχείρημα σε ότι αφορά τη διάρθρωση και τις διαδικασίες του.»


Ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο, από σήμερα, διαπραγματεύονται οι νέες μετοχές της Τραπέζης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ., τόνισε τη διαχρονική στήριξη του θεσμού του Χρηματιστηρίου από την Τράπεζα.


Παράλληλα δε, αναφέρθηκε και στις πάντα επιτυχημένες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank με τη στήριξη της ευρείας μετοχικής βάσεως που διαθέτει, και οι οποίες έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Τραπέζης, αλλά και της ελληνικής οικονομίας.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!