Ένα νέο καινοτόμο μεταπτυχιακό δίπλωμα στα ναυτιλιακά από τον I.M.O. και τον DNV GL.

18.06.2014

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο (WMU), που ιδρύθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), μια εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και η Ναυτική Ακαδημία του DNV GL, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα νέο καινοτόμο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.


NEW EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM LAUNCHED


Postgraduate Diploma in Executive Maritime Management


The World Maritime University (WMU), founded by the International Maritime Organization (IMO) a specialized agency of the United Nations, and the Maritime Academy of DNV GL, the world’s largest ship and offshore classification society, have joined forces to offer an innovative new Postgraduate Diploma.


Managers in today’s extremely competitive maritime industry need to cope with the current technical, regulatory and commercial developments. They must also be able to anticipate future developments and react in advance. It is essential that they have up-to-date skills and comprehensive knowledge, if they are to retain their competitive edge.


This unique Postgraduate Diploma is designed to provide a boot camp for managers. Drawing on the strengths and expertise of both partners, it covers the most important current topics in the maritime industry, taking a blended-learning approach to operational, commercial and technical issues.


The Diploma will be offered in 2015 as an open-enrolment classroom-based learning program in selected worldwide DNV GL Maritime Academies. It will also be followed by distance-learning using the latest e-education systems, which allows maximum flexibility to individual participants.


 


Susanne Schreeck                      Dr. Ilias Visvikis
Global Head Director,                 Executive & Professional Development
DNV GL Maritime Academy         World Maritime University
susanne.schreeck@dnvgl.com      iv@wmu.se


 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!