Έκτακτες ΓΣ από ΕΤΕ, Alpha, Εurobank για αναβαλλόμενο

20.10.2014

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την ένταξη των τραπεζών σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις προχωρούν Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Eurobank στις 7 Νοεμβρίου με θέμα την λήψη αποφάσεων για τον αναβαλλόμενο φόρο, μετά την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή.


Ειδικότερα οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την ένταξη των τραπεζών σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.


Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας


Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, με θέμα τη λήψη απόφασης για τον αναβαλλόμενο φόρο, συγκαλεί στις 7 Νοεμβρίου (13:00) η Εθνική Τράπεζα.


Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της τράπεζας θα καλούνται να λάβουν απόφαση για την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, για την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και για τη ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων.


Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί Α’ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου και Β’ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 4 Δεκεμβρίου, χωρίς να δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις.


Η ανακοίνωση της Alpha Bank


Σε έκτακτη γενική συνέλευση, στις 7 Νοεμβρίου (10:00) προσκαλεί τους μετόχους της η Alpha


Bank με θέμα τον αναβαλλόμενο φόρο.


Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της τράπεζας καλούνται να εγκρίνουν την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαριστικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.


Στην περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου και δεύτερη στις 29 Νοεμβρίου, χωρίς δημοσίευση νεώτερων προσκλήσεων.


H ανακοίνωση της Eurobank


Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Eurobank στις 7 Νοεμβρίου (10:00 π.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου.


Συγκεκριμένα, το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.


Επίσης, σχηματισμός ειδικού αποθεματικού και δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, θα πραγματοποιηθεί Α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης


πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!